CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM (ATTP) NĂM 2024
anh tin bai

Đoàn kiểm tra theo Quyết định 39/QĐ-BCĐ làm việc với Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP huyện 

Xác định việc đảm bảo ATTP là một trong những vấn đề vừa hệ trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài. Do đó, trong thời gian qua công tác bảo đảm ATTP nhận được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Ngày 01/4/2024, Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-BCĐ về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.

Để thực hiện tốt “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 theo như chỉ đạo của BCĐ liên ngành tỉnh, Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch số 32/KH-SCT ngày 04/4/2024 về kiểm tra liên ngành trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 trên địa bàn các huyện: Cầu Ngang, Duyên Hải và thị xã Duyên Hải. Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 58/QĐ-SCT ngày 09/4/2024 và Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 39/QĐ-BCĐ ngày 19/4/2024 đã tiến hành kiểm tra Ban chỉ đạo và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn các huyện Cầu Ngang, Duyên Hải và thị xã Duyên Hải. Trong quá trình kiểm tra đoàn đã tập trung vào các nội dung bảo đảm ATTP được quy định tại các văn bản liên quan đến công tác quản lý ATTP như: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với những cơ sở thuộc diện phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm); Giấy cam kết sản xuất thực phẩm an toàn (đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ; Việc thực hiện các quy định về tự công bố sản phẩm/đăng ký bản công bố sản phẩm, trình tự công bố sản phẩm, phiếu kết quả kiểm nghiệm và các hồ sơ, tài liệu pháp lý quy định tại Chương II và Chương III Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018; Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; điều kiện về trang thiết bị, dụng cụ, con người được quy định tại Luật an toàn thực phẩm và Thông tư của các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương; Truy xuất nguồn gốc thực phẩm thực hiện theo quy định tại Chương XI Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018. Song song với công tác kiểm tra, Đoàn cũng đã thực hiện công tác tuyên truyền đến các hộ sản xuất, kinh doanh những kiến thức về vệ sinh ATTP. 

Kết quả đã kiểm tra được 20 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nhận thấy phần lớn cơ sở còn chưa nắm vững các kiến thức về ATTP và còn nhiều tồn tại như cam kết sản xuất/kinh doanh ATTP, xác nhận kiến thức ATTP, khám sức khỏe hết hạn; kinh doanh thực phẩm chưa lưu đầy đủ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu; dụng cụ, nền sàn khu vực sản xuất chưa được vệ sinh thường xuyên (còn bụi bẩn)….Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, hướng dẫn và cho thời hạn khắc phục, đến nay các cơ sở đã khắc phục hết những tồn tại được ghi nhận tại thời điểm kiểm tra. Ngoài ra, Đoàn kiểm tra đã kiến nghị phòng Kinh tế/Kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đảm bảo an toàn, thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Tin: Trần Thị Huỳnh Như - Phòng Quản lý Công nghiệp

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 43
  • Trong tuần: 436
  • Tất cả: 2885952

kubet