Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân

Ảnh minh họa

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư số 01/2021/TT-TTCP quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.

Theo đó, Thông tư này được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân.

Thông tư này quy định cụ thể các nội dung liên quan đến trang phục, tác phong làm việc, giao tiếp qua điện thoại, thư điện tử và trên mạng xã hội, đồng thời, việc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và ứng xử giữa công chức, viên chức với cấp trên và với đồng nghiệp, ứng xử với cơ quan, tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác và cơ quan thông tin, báo chí và tổ chức, cá nhân nước ngoài. Các quy định này được quy định rõ, cụ thể để cán bộ, công chức, viên chức dễ dàng áp dụng trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Liên quan đến ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, Thông tư quy định, cán bộ, công chức, viên chức phải nêu cao ý thức trách nhiệm phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động thanh tra, có thái độ thận trọng, khách quan, toàn diện khi xem xét, đánh giá sự việc. Đồng thời, phải báo cáo với người ra quyết định thanh tra hoặc Trưởng đoàn thanh tra khi cán bộ, công chức, viên chức thanh tra có mối quan hệ với đối tượng thanh tra...Quy tắc ứng xử về hoạt động trong ngành Thanh tra và công tác tiếp công dân vừa được Thanh tra Chính phủ ban hành. 

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong hoạt động này như, lợi dụng danh nghĩa cán bộ, công chức, viên chức thanh tra để thực hiện hành vi trái pháp luật. Tư vấn, môi giới cho các tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài về các công việc có liên quan đến những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình. Đặc biệt là việc kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý trái pháp luật; báo cáo sai sự thật; bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật.

Cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ, ngoài việc thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Thông tư này còn phải thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, các quy định về quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức và những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm theo các quy định khác của pháp luật có liên quan, Thông tư 01/2021/TT-TTCP nhấn mạnh.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/5/2021./.

 

Tin: Trịnh Văn Yên - Thanh tra Sở Công Thương

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 53
  • Trong tuần: 446
  • Tất cả: 2885962

kubet