Bộ Công Thương ban hành Thông tư hướng dẫn một số quy định về hoạt động thanh tra chuyên ngành công thương

Ngày 30/6/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 14/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2020 và thay thế Thông tư số 15/2016/TT-BCT hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương.

Theo đó, thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có nhiệm vụ cụ thể sau: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận tham mưu, người đứng đầu bộ phận tham mưu; Quyết định phân công công chức thuộc quyền quản lý có đủ điều kiện, tiêu chuẩn thực hiện nhiệm vụ thanh tra; Đề nghị Bộ Công Thương cấp Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành cho người có đủ điều kiện;…

Bên cạnh đó, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2020, đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên, có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực thanh tra được phân công thực hiện, có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra;…

Ngoài ra, cấp mới Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành Công Thương do Bộ trưởng Bộ Công Thương cấp khi công chức đủ điều kiện và được thủ trưởng cơ quan phân công thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành; Cấp lại Thẻ khi Thẻ hết thời hạn sử dụng, bị mất, bị hỏng;…Thời hạn sử dụng Thẻ là 05 năm kể từ ngày cấp.

Đính kèm Thông tư số 14/2020/TT-BCT ngày 30/6/2020 của Bộ Công Thương./.

 

Tải Thông tư 14/2020/TT-BCT tại đây

Tin: Trịnh Văn Yên - Thanh tra Sở Công Thương Trà Vinh

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 49
  • Trong tuần: 442
  • Tất cả: 2885958

kubet