Nghị định số 54/2020/NĐ-CP ngày 18/5/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương, có hiệu lực thi hành từ ngày 07/7/2020.

Ngày 18/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương. Nghị định chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 07/7/2020.

Các cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Công Thương bao gồm: Tổng cục Quản lý thị trường; Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh; Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùngvà các Cục khác thuộc Bộ như: Cục Hóa chất; Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp; Cục Điều tiết điện lực; Cục Công nghiệp; Cục Xúc tiến thương mại; Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số; Cục Phòng vệ thương mại.

Ngoài ra, Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 13 về “Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành”. Theo đó, thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số 07/2012/NĐ-CP, gồm: Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; Cử công chức có đủ điều kiện chuyên môn tham gia các đoàn thanh tra của thanh tra bộ và các cơ quan khác khi được yêu cầu; Quyết định phân công công chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Đồng thời, Nghị định còn quy định cụ thể về nội dung thanh tra chuyên ngành về: lĩnh vực an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường Công Thương; lĩnh vực công nghiệp; lĩnh vực hóa chất; hoạt động thương mại; lĩnh vực cạnh tranh và hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Song song đó, Nghị định 54/2020/NĐ-CP còn bãi bỏ một số điều tại Điều 2 của Nghị định./. 

 

Tải nội dung Nghị định tại đây

Tin: Trần Thị Ngọc Hân – Thanh tra Sở Công Thương

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 43
  • Trong tuần: 436
  • Tất cả: 2885952

kubet