Hướng dẫn vị trí việc làm công chức chuyên ngành Thanh tra

Ảnh minh họa

Thanh tra Chính phủ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức chuyên ngành Thanh tra và định mức biên chế công chức trong cơ quan thanh tra nhà nước.
Thông tư này áp dụng đối với cơ quan thanh tra nhà nước, bao gồm: Thanh tra Chính phủ; Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ; Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thanh tra sở; Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Nguyên tắc định mức biên chế công chức: 

a- Phải căn cứ số lượng Danh mục vị trí việc làm đã được xác định và phê duyệt;

b- Việc định mức biên chế công chức của mỗi vị trí việc làm phải đảm bảo phù hợp với lĩnh vực hoạt động chuyên ngành, chuyên môn và từng nhóm vị trí việc làm; 

c- Căn cứ vào bản mô tả công việc, khung năng lực phù hợp của mỗi vị trí việc làm để định mức biên chế.

Căn cứ xác định vị trí việc làm công chức chuyên ngành Thanh tra và định mức biên chế công chức cơ quan thanh tra nhà nước được thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức.

Nhóm vị trí việc làm công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước

Vị trí việc làm trong các cơ quan thanh tra gồm 4 nhóm, cụ thể như sau: 

a- Nhóm vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; 

b- Nhóm vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành; 

c- Nhóm vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung (tài chính, kế hoạch, đầu tư, pháp chế, hợp tác quốc tế, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, văn phòng… và một số vị trí việc làm đặc thù khác);

d- Nhóm vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

Ngoài ra, Danh mục vị trí việc làm công chức chuyên ngành Thanh tra gồm 20 vị trí việc làm và bản mô tả từng vị trí việc làm thuộc 04 lĩnh vực quản lý nhà nước về thanh tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước; mỗi vị trí việc làm có ngạch công chức tương ứng, phạm vi áp dụng và bản mô tả vị trí việc làm phù hợp.

Cổng Thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên trang Cổng Thanh tra Chính phủ./.

 

Tin: Trịnh Văn Yên - Thanh tra Sở Công Thương
(Nguồn: http://baochinhphu.vn/)

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 43
  • Trong tuần: 436
  • Tất cả: 2885952

kubet