Đề nghị đánh giá, tổng hợp ý kiến vướng mắc trong thực hiện Luật ATTP và đề xuất nội dung sửa đổi.

Ảnh minh họa

Luật an toàn thực phẩm (ATTP) được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17/6/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011, đến nay đã triển khai thực hiện được khoảng 10 năm.

Vừa qua, Sở Công Thương nhận được công văn số 1403/BCT-KHCN ngày 16/3/2021 của Bộ Công Thương về việc đánh giá, tổng hợp ý kiến vướng mắc trong thực hiện Luật ATTP và đề xuất nội dung sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn.

Để các nội dung của Luật ATTP được triển khai một cách khách quan, cụ thể, chính xác nhất, phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện cho người dân và các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuận lợi trong quá trình thực hiện. Sở Công Thương đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau: 

1. UBND, phòng Kinh tế và Kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh:

- Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của cơ quan quản lý nhà nước các cấp tại địa phương trong quá trình triển khai chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực ATTP ngành Công thương.

- Đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung hiện đang được quy định tại Luật ATTP để phù hợp với tình hình thực tế (nếu có).

2. Các Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh:  - Xem xét lại các khó khăn vướng mắc khi áp dụng thực hiện các quy định tại Luật ATTP. Đồng thời, có thể kiến nghị nội dung cần sửa đổi cho phù hợp với tình hình hiện nay (nếu có).

Văn bản góp ý gửi về Sở Công Thương, địa chỉ: số 02, Lý Tự Trọng, phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh trước ngày 25/3/2021, để Sở Công Thương tổng hợp, đề xuất Bộ Công Thương theo quy định.

Tin: Dương Thị Thương - Chánh Thanh tra Sở Công Thương

Tin khác
1 2 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 25
  • Trong tuần: 657
  • Tất cả: 2882843