Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022

Nguồn ảnh: Trung tâm truyền thông TT-MT

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tại Công văn số 4137/UBND-NN ngày 14/9/2022 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022.

Tiếp nối chủ đề đã được phát động tại Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 (Cùng hành động để thay đổi thế giới), Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 với Chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới”. Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố phối hợp chỉ đạo các Phòng Kinh tế,

Phòng Kinh tế và Hạ tầng căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế tổ chức các hoạt động hưởng ứng như sau:

1. Tiếp tuc, tăng cường phát động các phong trào cộng đồng như ra quân làm vệ sinh môi trường; trồng cây; cải thiện, phục hồi môi trường tại các đô thị, khu dân cư, nhất là trên các tuyến đường giao thông, các sông, kênh, rạch… 

2. Tuyên truyền và tổ chức thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật, tập trung vào các quy định mới. Lồng ghép nội dung về kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, phát triển bền vững trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ quan. 

3. Kiểm soát, giám sát chặt chẽ khu vực tập trung nhiều nguồn thải tại các cụm công nghiệp, làng nghề, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, khởi công, xây dựng và bàn giao các dự án, công trình về bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu phục vụ tốt hơn các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh. 

4. Tăng cường nâng cao nhận thức về thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu (gọi tắt là EPR) theo hướng sản xuất các sản phẩm tiết kiệm nguyên liệu, giảm sử dụng các loại nguyên liệu độc hại, khó tái chế, tối ưu hóa thiết kế thuận tiện cho việc thu gom, phân loại và tái chế (thiết kế vì môi trường). Bên cạnh đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với các siêu thị, chuỗi cung ứng thực phẩm, hàng hoá, các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người dân,... trong các hoạt động mua sắm, tiêu dùng để giảm thiểu, hạn chế tối đa sử dụng túi nilông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần (như ống hút nhựa, hộp xốp, cốc nhựa…); tăng cường thay thế, sử dụng bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường; thu hồi các sản phẩm thải bỏ, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải, góp phần tạo nền tảng quan trọng cho xây dựng nền kinh tế tuần hoàn. 

5. Phát hiện, nhân rộng các gương điển hình, mô hình, sáng kiến, giải pháp, cách làm hay về bảo vệ môi trường. Qua đó kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường. 

 

Tin: Bùi Trung Kha - Phòng Quản lý Công nghiệp

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 45
  • Hôm nay: 1800
  • Trong tuần: 16,143
  • Tất cả: 2,396,352