Kết quả tiết kiệm điện 6 tháng đầu năm 2022 đối với cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Ảnh minh họa

Hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu tạo cơ sớ cho phát triển bền vững, thực hiện Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 30/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo đó, ngày 15/3/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Công văn số 962/UBND-CNXD về việc phân bổ sản lượng điện năng tiêu thụ năm 2022.

Qua 6 tháng đầu năm 2022, các cơ quan, đơn vị đã sử dụng 11.288.080kWh, tiết kiệm 293.243kWh (tương đương 2,53%) so với hạn mức phân bổ (11.581.323kWh). Trong đó: Có 634/1.113 đơn vị sử dụng điện đạt so với hạn mức phân bổ (tiết kiệm được 1.241.835kWh); Có 479/1.113 đơn vị sử dụng điện tăng so với hạn mức phân bổ (vượt sản lượng phân bổ 948.592kWh).

Để đảm bảo sản lượng điện năng tiêu thụ trong 6 tháng cuối năm 2022 các cơ quan đơn vượt sản lượng điện năng tiêu thụ được UBND tỉnh phân bổ cần phải tăng cường biện pháp tiết kiệm điện, như: quán triệt công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị ý thức, trách nhiệm trong việc sử dụng điện tiết kiệm theo nguyên tắc "4 đúng": Đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu, vừa phòng tránh nguy cơ gây sự cố điện, vừa chống lãng phí trong quá trình sử dụng các thiết bị điện, ngoài ra, phải tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng điện định kỳ hàng tháng để kịp thời chấn chỉnh.

Trong 6 tháng cuối năm Sở Công Thương thường xuyên theo dõi, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện đối với các cơ quan thụ hưởng ngân sách nhà nước, vượt sản lượng điện năng tiêu thụ, để đưa vào tiêu chí xem xét thi đua cuối năm.

Tin: Bùi Thái Ngọc - Trưởng Phòng Quản lý Công nghiệp

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 1816
  • Trong tuần: 15,415
  • Tất cả: 1,331,451