Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Logo website triển khai Bản đồ Chung sống an toàn với COVID-19
(Nguồn: antoancovid.vn)

Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 2231/UBND-KGVX ngày 11/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, về việc đảm bảo công tác an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Công điện số 2928/CĐ-BCT ngày 25/5/2021 của Bộ Công Thương về việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp; Công văn số 2251/UBND-CNXD ngày 14/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, về việc triển khai thực hiện Công văn số 3319/BCT-CN ngày 09/6/2021 của Bộ Công Thương về việc chủ động triển khai các giải pháp nhằm ổn định sản xuất công nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh có thể bùng phát và Công văn số 1277/SYT-NVY ngày 07/6/2021 của Sở y tế về việc ban hành “Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp”. Theo đó, Sở Công Thương phối hợp với các Sở, Ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp,  doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh  triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như:

Một là, thực hiện nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn phòng, chống dịch của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh Ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, Ban Chỉ đạo Quốc gia – tỉnh Trà Vinh phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, đặc biệt là yêu cầu 5K trong phòng, chống dịch.

Hai là, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, người lao động thuộc ngành quản lý thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020.

Ba là, ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp.

Bốn là, rà soát, xây dựng kế hoạch và phương án phòng, chống dịch Covid-19 cụ thể theo từng cấp độ tại doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp để chủ động sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống dịch bệnh có thể phát sinh.

Năm là, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (gọi chung là doanh nghiệp) thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý; kiên quyết dừng hoạt động khi không đảm bảo an toàn và không thực hiện các biện pháp phòng, chống, đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19; kịp thời động viên các doanh nghiệp nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Sáu là, chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện phân vùng các khu vực, bộ phận phân xưởng sản xuất; điều chỉnh phân ca sản xuất cho phù hợp với hoạt động, điều kiện của doanh nghiệp; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện khai báo y tế, giữ khoảng cách khi làm việc, bố trí phòng nghỉ, phòng ăn, bàn ăn, ăn theo ca,… để đảm bảo an toàn, phòng chống dịch. Trường hợp có ca nhiễm cần khoanh vùng kịp thời đảm bảo các bộ phận, khu vực khác vẫn tiếp tục duy trì sản xuất.

Bảy là, phối hợp với Sở Công Thương, các Sở ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng kịch bản tổ chức diễn tập tình huống giả định có Covid-19 (có F0) tại doanh nghiệp để chủ động sẳn sàng các tình huống khi thực hiện phong tỏa.

Tám là, chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020. Tổ chức xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 hằng tuần cho các đối tượng liên quan, các đối tượng phải xét nghiệm hằng tuần gồm: Người lao động tham gia cung cấp các dịch vụ cho doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp như: ăn uống, dịch vụ khách sạn, lưu trú cho chuyên gia, vận chuyển vật tư, hang hóa, sửa chữa bảo dưỡng, bảo trì máy móc,…

Chín là, khẩn trương gửi thông tin tài khoản đăng nhập và tài liệu hướng dẫn sử dụng tại địa chỉ http://antoancovid.vn/huong-dan cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Thường xuyên đôn đốc, giám sát việc thực hiện thủ tục đánh giá mức độ an toàn trên ứng dụng Bản đồ của các doanh nghiệp.

Bên cạnh các biện pháp nêu trên, Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh cập  nhật  thông tin lên Bản đồ chung sống an toàn với Covid-19 theo Hướng dẫn của Bộ Công Thương trên trang antoancovid.vn và trên các thiết bị di động Android và iOS./.

Tin: Dương Thị Kim Xuyến - Phòng Quản lý Công nghiệp

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 37
  • Hôm nay: 772
  • Trong tuần: 13,896
  • Tất cả: 804,936