Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài, đặt biệt quan trọng

Ảnh Minh họa

Nhằm quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về phòng chống tham nhũng, Luật Phòng chống tham nhũng, các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Đồng thời, để chủ động phòng ngừa vi phạm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần các văn bản nêu trên. 

Thời gian vừa qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Công Thương thường xuyên triển khai, quán triệt đến từng CCVC, NLĐ cơ quan thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo về công tác phòng chống tiêu cực trong CCVC tại các văn bản như: Luật Phòng, chống tham nhũng; Công văn số 631-CV/TU ngày 27/12/2018 của Tỉnh ủy chỉ đạo, xử lý trong công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; Văn bản số 3361/UBND-NC ngày 06/9/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh về tăng cường công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Văn bản 2455/UBND-NC ngày 03/7/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; Công văn số 818-CV/TU ngày 10/12/2019 của Tỉnh ủy về việc thực thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”…

Sở Công Thương đã ban hành các văn bản để triển khai hoặc cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống tiêu cực trong CCVC tại Sở triển khai thực hiện: Kế hoạch số 127-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”; Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”. Đồng thời, để tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp về hành vi vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ, Sở Công Thương cũng đã ban hành Thông báo số 98/TB-SCT ngày 05/8/2019 về công khai số điện thoại đường dây nóng và ban hành Kế hoạch số 08/KH-SCT ngày 11/01/2021 thực hiện cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”;….

Thực hiện công khai, minh bạch trong mọi hoạt động của cơ quan như: Công khai kê khai tài sản thu nhập hàng năm theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ (nay là Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ); công khai trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, chấm dứt hợp đồng lao động, tuyển dụng, nâng bậc lương...; cử CCVC tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng; giải quyết chế độ thôi việc theo nguyện vọng; tuyển dụng mới công chức, viên chức, người lao động đều đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Trong công tác lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao của Sở Công Thương, Đảng ủy, Ban Giám đốc xem công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài, đặc biệt quan trọng gắn với nhiệm vụ được giao để đạt được kết quả theo tinh thần Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, góp phần tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội, chung tay đẩy lùi tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ trong thời gian tới đạt hiệu quả cao nhất./.

Tin: Trần Thị Ngọc Hân - Thanh tra Sở Công Thương 

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 35
  • Hôm nay: 964
  • Trong tuần: 14,088
  • Tất cả: 805,128