Hoạt động khuyến công giai đoạn 2016 - 2020 góp phần thực hiện tốt công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ảnh: Sản phẩm Bộ đồ dùng sinh hoạt nông thôn thu nhỏ
của Hộ kinh doanh Diệp Thị Trang.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Thưc hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc và Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND tỉnh Trà Vinh về Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020. Hàng năm, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Trà Vinh xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động khuyến công nhằm góp phần khôi phục và phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh, phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường, tiêu biểu một số hoạt động, bao gồm: 

Phối hợp với phòng Kinh tế Tp.Trà Vinh, TX.Duyên Hải, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện tổ chức 18 lớp truyền nghề, nâng cao tay nghề cho 509 lao động nông thôn với tổng kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ là 186.038.000 đồng. Đồng thời, phân bổ nguồn kinh phí triển khai và nghiệm thu 22 Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến với tổng vốn đầu tư là 5.290.920.000 đồng, trong đó kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ là 1.685.000.000 đồng. 

Song song đó, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh xây dựng và phát hình 54 kỳ Chuyên mục khuyến công để tuyên truyền các Chính sách về Khuyến công, Xúc tiến thương mại và Chính sách ưu đãi đầu tư,..., cho cơ sở, doanh nghiệp nắm để chủ động tiếp cận và thụ hưởng với tổng kinh phí khuyến công địa phương thực hiện là 294.000.000 đồng. Hoạt động này trong thời gian đã giúp cơ sở, doanh nghiệp tự tin hơn trong quá trình đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh; 

Nhìn chung, các lớp truyền nghề, nâng cao tay nghề đã góp phần khuyến khích các nghệ nhân tham gia công tác truyền nghề, nhân cấy nghề cho lao động tại địa phương. Việc ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến đã giúp cho các cơ sở công nghiệp nông thôn ngành nghề thủ công truyền thống cải tiến mẫu mã, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; góp phần bảo tồn, phát triển Làng nghề, nghề truyền thống của người dân tộc, phù hợp với xu thế phát triển và văn hoá, lịch sử địa phương. Thông qua các Chuyên mục khuyến công giúp cho các cơ sở công nghiệp nông thôn nắm và chủ động tiếp cận các chính sách hỗ trợ để định hướng thị trường, đầu tư mở rộng, đổi mới máy móc thiết bị, … phát triển sản xuất kinh doanh./.

Tin: Nguyễn Trường Vinh - Trung tâm Khuyến công & XTTM
 

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 737
  • Trong tuần: 13,861
  • Tất cả: 804,901