Phổ biến Nghị định số 37/2020/NĐ-CP ngày 30/3/2020 của Chính Phủ

Công ty cổ phần Mỹ Lan – Doanh nghiệp được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Nghị định gồm 2 điều, trong đó bổ sung khoản 2 vào mục V, phần B, phụ lục I về Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Theo đó, hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm: Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; Đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; Đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Đầu tư kinh doanh khu làm việc chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Đây là những hoạt động nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển tốt hơn.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2020. Nay Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh phổ biến Nghị định số 37/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Chính Phủ đến quý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết, để thực hiện.

Tải Nghị định số 37/2020/NĐ-CP tại đây

Tải Nghị định số 118/2015/NĐ-CP tại đây

Tin: Cam Hùng Thịnh - Trung tâm Khuyến công & XTTM

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 520
  • Trong tuần: 6,302
  • Tất cả: 1,034,626