Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020: Hướng mở, tạo điều kiện thu hút phát triển cụm công nghiệp

Ngày 11/6/2020 Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 66/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2020, Nghị định có những điểm mới khác biệt so với quản lý, phát triển cụm công nghiệp trước đây, như:

- Tại khoản 5 Điều 1 Nghị định quy định 03 cơ sở điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp:

Điều 7. Cơ sở điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp:

+ Có sự điều chỉnh Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam, chiến lược phát triển các ngành, lĩnh vực công nghiệp ưu tiên trên địa bàn; các quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác trên địa bàn.

+ Có sự điều chỉnh quỹ đất dành cho phát triển cụm công nghiệp để đáp ứng nhu cầu thuê đất đầu tư sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân và phù hợp với hiệu quả đầu tư xây dựng hạ tầng, khả năng cho thuê của các cụm công nghiệp trên địa bàn cấp huyện.

+ Xác định rõ chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; trường hợp rút cụm công nghiệp ra khỏi phương án phát triển cụm công nghiệp thì phải xác định rõ phương án chuyển đổi cụm công nghiệp.

- Tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 66/2020/NĐ-CP sửa đổi Điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP quy định một trong các điều kiện thành lập cụm công nghiệp là "Có trong phương án phát triển cụm công nghiệp nằm trong quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt". 

- Tại khoản 9 Điều 1 Nghị định Sửa đổi khoản 3, Điều 15 như sau:

Điều 15. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

3. Khuyến khích, ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp, hợp tác xã làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp khi có hồ sơ đề nghị thành lập, mở rộng cụm công nghiệp đáp ứng quy định tại Nghị định này.

Trong quá trình thẩm định quy định tại khoản 3 Điều 12, Sở Công Thương báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư (gồm Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Sở Công Thương và đại diện một số Sở, cơ quan liên quan là thành viên) để chấm điểm với thang điểm 100 cho các tiêu chí: phương án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (tối đa 15 điểm); phương án quản lý, bảo vệ môi trường cụm công nghiệp (tối đa 15 điểm); năng lực, kinh nghiệm của doanh nghiệp, hợp tác xã (tối đa 30 điểm) và phương án tài chính đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (tối đa 40 điểm).

Doanh nghiệp, hợp tác xã có số điểm từ 50 trở lên được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định giao làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp (trường hợp có từ hai doanh nghiệp, hợp tác xã trở lên cùng đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật thì giao doanh nghiệp, hợp tác xã có số điểm cao nhất). Trong quá trình thực hiện, nếu chủ đầu tư không thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật sau 12 tháng kể từ ngày thành lập, mở rộng cụm công nghiệp hoặc ngừng thực hiện, chậm triển khai dự án 12 tháng so với tiến độ tại quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét gia hạn hoặc quyết định lựa chọn chủ đầu tư khác.

Trường hợp dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo hình thức đối tác công tư thì lựa chọn chủ đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Thời gian lựa chọn chủ đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư không tính vào thời gian thẩm định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp.”

Ngoài ra, Nghị định 66/2020/NĐ-CP còn sửa đổi, bổ sung thêm một số quy định khác và có hiệu lực từ 01/8/2020.

Từ nhiều điểm mới nêu trên, Sở Công Thương sẽ tập trung triển khai các lợi thế, tiềm lực tập trung phát triển các nguồn lực, kêu gọi đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp với mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững, trong đó định hướng phát triển các ngành nghề trong cụm công nghiệp là các dự án sử dụng công nghệ cao, công nghiệp vật liệu mới, chế biến thực phẩm chất lượng cao, công nghệ thân thiện môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tiết kiệm nguyên liệu vì mục tiêu phát triển bền vững,... Từ đó, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ổn định, tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới./.   

 

Tải nội dung Nghị định tại đây

            
Tin: Trần Thị Ngọc Hân – Thanh tra Sở Công Thương

 

Tin khác

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 53
  • Trong tuần: 446
  • Tất cả: 2885962

kubet