Các dự án tiếp tục kêu gọi đầu tư năm 2024

Các dự án tiếp tục kêu gọi đầu tư năm 2024

1- Tên dự án: Đầu tư Cụm công nghiệp Sa Bình, thành phố Trà Vinh
- Địa điểm: Ấp Sa Bình, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
- Diện tích sử dụng đất (ha): 32,58
- Mục tiêu dự án: Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp
- Tổng mức đầu tư dự kiến (tỷ đồng): 301
- Quy mô đầu tư dự án: Theo đề xuất của nhà đầu tư
- Thông tin chung của dự án (thông tin quy hoạch, hiện trạng khu đất, kết nối hạ tầng,…)
- Hiện trạng khu đất: Đất chưa giải phóng mặt bằng
- Cơ sở pháp lý:
+ Quy hoạch tỉnh: Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 1142/QĐ-TTg ngày 2/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ);

- Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: 
Lựa chọn chủ đầu tư theo Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 06 năm 2020 của Chính phủ.
- Cơ quan đề xuất: Sở Công thương

2- Tên dự án: Đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Lưu Nghiệp Anh
- Địa điểm: Xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
- Diện tích sử dụng đất (ha): 31,52
- Mục tiêu dự án: Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp
- Tổng mức đầu tư dự kiến (tỷ đồng): 350
- Quy mô đầu tư dự án: Theo đề xuất của nhà đầu tư
- Thông tin chung của dự án (thông tin quy hoạch, hiện trạng khu đất, kết nối hạ tầng,…)
- Hiện trạng khu đất: Đất chưa giải phóng mặt bằng
- Cơ sở pháp lý:
+ Quy hoạch tỉnh: Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 1142/QĐ-TTg ngày 2/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ);

- Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: 
Lựa chọn chủ đầu tư theo Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 06 năm 2020 của Chính phủ;
- Cơ quan đề xuất: Sở Công thương

3- Tên dự án: Đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bình Phú
- Địa điểm: Xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
- Diện tích sử dụng đất (ha): 33
- Mục tiêu dự án: Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp
- Tổng mức đầu tư dự kiến (tỷ đồng): 350
- Quy mô đầu tư dự án: Theo đề xuất của nhà đầu tư
- Thông tin chung của dự án (thông tin quy hoạch, hiện trạng khu đất, kết nối hạ tầng,…)
- Hiện trạng khu đất: Đất chưa giải phóng mặt bằng; Hạ tầng điện, đường vào cụm công nghiệp đã đến chân dự án.
- Cơ sở pháp lý:
+ Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 1142/QĐ-TTg ngày 2/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ);
+ Quy hoạch xây dựng xây dựng vùng huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 (Quyết định số 3588/QĐ-UBND ngày 30/10/2020)
+ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Càng Long (Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 29/12/2023).

- Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: 
Lựa chọn chủ đầu tư theo Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 06 năm 2020 của Chính phủ;
- Cơ quan đề xuất: Sở Công thương

 

 

 

Tin khác

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 50
  • Trong tuần: 443
  • Tất cả: 2885959

kubet