Thông báo chiêu sinh lớp tập huấn khởi sự doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho doanh nghiệp năm 2022

Ảnh: Quang cảnh lớp tập huấn “Xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu
cho cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”.

Trong giai đoạn hiện nay, hội nhập kinh tế Quốc tế đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở, doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và tiếp cận những công nghệ mới. Đây cũng là thách thức lớn đối với cơ sở, doanh nghiệp vì sự cạnh tranh gay gắt của thị trường. Để duy trì và phát triển sản xuất, các cơ sở, doanh nghiệp phải tự cân đối để hạ giá thành sản phẩm, đồng thời thắt chặc quản lý sản xuất từ việc kiểm soát nguyên liệu đầu vào và thất thoát trong quá trình sản xuất.

Nhằm giúp cho các cơ sở, doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh có thể phân tích được môi trường, nhận dạng cơ hội và phát sinh ý tưởng trong kinh doanh; nhận dạng được mối quan hệ giữa ý tưởng sáng tạo - đổi mới -  thương mại hóa ý tưởng để từ đó có thể đánh giá được hiệu quả, cập nhật, phát triển và biết cách khai thác thị trường trong khởi sự doanh nghiệp. Trên cơ sở kế hoạch hoạt động khuyến công năm 2022 đã được UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại tổ chức lớp tập huấn khởi sự doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho doanh nghiệp năm 2022.

Đối tượng tập huấn là chủ các cơ sở, lãnh đạo, cán bộ quản lý doanh nghiệp, Hợp tác xã đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thời gian lớp tập huấn là 03 ngày (từ ngày 15/6/2022 đến ngày 17/6/2022) với số lượng học viên dự kiến là 30 người. Địa điểm tại Hội trường Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại - Số 04, Nguyễn Thái Học, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Nội dung tập huấn gồm các chuyên đề như: Cung cấp kiến thức về khởi sự doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong bối cảnh hiện nay (hội nhập Quốc tế, cách mạng công nghiệp 4.0); Các mô hình khởi sự doanh nghiệp thành công, chưa thành công; Khởi sự doanh nghiệp gắn với thế mạnh địa phương; Hướng dẫn khai thác thị trường trong khởi sự doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành lớp tập huấn, học viên được Trường Cao đẳng kinh tế đối ngoại cấp Giấy chứng nhận hoàn thành các nội dung của lớp tập huấn.

Với kiến thức được tích luỹ thông qua lớp tập huấn này; sẽ giúp cho các cơ sở, doanh nghiệp, Hợp tác xã cập nhật, nâng cao trình độ quản lý, năng lực điều hành sản xuất kinh doanh. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương./. 

 

Tin: Nguyễn Trường Vinh - Trung tâm Khuyến công & XTTM

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 232
  • Trong tuần: 12 414
  • Tất cả: 2789148