Chương trình hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025

Ảnh: Gạo Long Hiệp (Hạt ngọc rồng)
của Hợp tác xã nông nghiệp Long Hiệp - Xã Long Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Với mục tiêu hỗ trợ, phát triển khu vực kinh tế tập thể, Hợp tác xã cả chiều rộng và chiều sâu, trong đó chú trọng đến nâng cao chất lượng hoạt động, hỗ trợ thành viên thông qua việc nâng cao nhận thức của nhân dân về kinh tế tập thể, Hợp tác xã; đồng thời, tăng cường năng lực của các tổ chức kinh tế tập thể, Hợp tác xã nhằm phát huy hơn nữa vai trò liên kết, hợp tác, hỗ trợ thành viên và cộng đồng khu vực; tăng cường năng lực cạnh tranh của kinh tế hộ gia đình, đặc biệt là kinh tế hộ nông dân trong điều kiện cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; ngày 09/02/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã ban hành Chương trình hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025 tại Quyết định số 298/QĐ-UBND. 

Theo Chương trình, đến năm 2025 phát triển từ 250 Tổ hợp tác trở lên (mỗi năm 50 Tổ hợp tác), 50 Hợp tác xã (mỗi năm 10 Hợp tác xã) và 01 - 02 Liên hiệp Hợp tác xã. Phát triển thành viên Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã hàng năm tăng từ 15 - 20%. 100% xã có Hợp tác xã hoạt động đúng Luật Hợp tác xã năm 2012. 100% huyện, thị xã, thành phố có từ 03 mô hình trở lên Hợp tác xã kiểu mới gắn với thực hành sản xuất xanh, gắn với chuỗi giá trị và sản phẩm chủ lực của địa phương. Tỷ lệ cán bộ quản lý Hợp tác xã có trình độ từ sơ cấp trở lên phù hợp với chuyên ngành, lĩnh vực hoạt động của Hợp tác xã đạt từ 60% trở lên. Năng lực quản lý, điều hành của Tổ hợp tác và Hợp tác xã tiếp tục được nâng cao, trong đó 100% cán bộ của Tổ hợp tác và Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp được đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý và nghiệp vụ chuyên môn. Tăng cường liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp với nông dân, sản xuất theo chuỗi để tăng mạnh lượng nông sản tiêu thụ qua hợp đồng, đưa tỷ lệ nông sản tiêu thụ qua hợp đồng lên khoảng 20 - 30%. Tăng cường công tác truyền thông quảng bá các mô hình Hợp tác xã hoạt động có hiệu quả để tuyên truyền nhân rộng.

Trong khuôn khổ Chương trình, các hoạt động hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã bao gồm: Thành lập mới, củng cố tổ chức kinh tế tập thể, Liên hiệp Hợp tác xã, Hợp tác xã. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực kinh tế tập thể. Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. Đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm. Thông qua các hoạt động hỗ trợ góp phần phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã theo hướng vừa cải thiện năng lực cạnh tranh hiện có, vừa tăng số lượng kết hợp với cải thiện cơ chế chính sách và môi trường cạnh tranh của tỉnh./.

Tin: Nguyễn Trường Vinh - Trung tâm Khuyến công và XTTM 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 52
  • Trong tuần: 1 492
  • Tất cả: 2882537