Báo cáo Tổng kết Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 4/10/2011 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 gắn với Kế hoạch 16-KH/TU ngày 4/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020

307/BC-SCT Báo cáo Tổng kết Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 4/10/2011 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 gắn với Kế hoạch 16-KH/TU ngày 4/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020

 

Tải nội dung Báo cáo tại đây:

- Nội dung Báo cáo

- Phu lục Tiêu chí 4

- Phụ lục tiêu chí 7

- Phụ lục Hộ sủ dụng điện

 

 

 

Tin khác
1 2 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 42
  • Trong tuần: 435
  • Tất cả: 2885951

kubet