Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đ/c Phạm Văn Tám – Bí thư Đảng ủy Sở Công Thương Trà Vinh tại Hội nghị

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Công Thương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025; Căn cứ Kế hoạch số 28-KH/ĐU ngày 21/03/2022 của Đảng ủy Sở Công Thương về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. 

Ngày 29/3/2022, Đ/c Phạm Văn Tám – Bí thư Đảng ủy Sở Công Thương Trà Vinh đã chủ trì Hội nghị nhằm quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nắm vững, hiểu sâu và quyết tâm chính trị, thực hiện đúng đắn, sáng tạo, tinh thần tự giác, gương mẫu của các đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị thuộc Sở Công Thương nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại Hội nghị, Đ/c Phạm Văn Tám đã quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện: Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa’”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày, 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm; Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 27/01/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021; Kê hoạch số 52-KH/ĐUK ngày 01/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 27/01/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 và một số văn bản mới của Đảng. Đ/c Bí thư đã nhấn mạnh, đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm giúp các đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở nghiên cứu, nắm bắt về nội dung cơ bản của các văn bản mới của Đảng cũng như các văn bản triển khai của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đây là các văn bản rất quan trọng trên lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị mà Trung ương ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Song, Đ/c cũng đã nghiêm túc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ngành và trước tình hình diễn biến khó lường của đại dịch COVID-19 từng cá nhân không được chủ quan, lơ là mà chung tay thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 và các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao cho ngành phải khẩn trương thực hiện đạt hiệu quả.

Qua đây, các Đ/c có mặt tại Hội nghị đã nghe Đ/c Phạm Văn Tám triển khai phân tích các điểm mới trong Quy định số 37-QĐ/TW ngày, 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm. Qua đây, Đ/c Bí thư cũng nghiêm túc đề ra nhiệm vụ, trách nhiệm từng đảng viên cần phải nêu cao ý thức tự giác, quán triệt sâu sắc, suy ngẫm, tự soi, tự sửa, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, chấp hành nghiêm Quy định 37, Song song đó, là phát huy vai trò của chi bộ, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong công tác quản lý, thường xuyên giáo dục, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của đảng viên, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn và xử lý nghiêm minh những khuyết điểm, sai phạm của đảng viên trong quá trình thực hiện 19 điều đảng viên không được làm. Từ đó, góp phần xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng với niềm tin của Nhân dân trong mọi thời kỳ./.

 

Tin: Trần Thị Ngọc Hân - Thanh tra Sở Công Thương 

 

 

Tin khác

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 2
  • Trong tuần: 404
  • Tất cả: 2885778

kubet