Triển khai, thực hiện nội dung Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 11/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh


Ảnh minh họa

Nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức và Nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế và đặc thù của các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo thực chất, hiệu quả; quán triệt đầy đủ các nội dung luật định nhằm giúp cho công dân thông hiểu để thực hiện đúng, đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình khi tham gia khiếu nại, tố cáo cũng như trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức có thẩm quyền. 

Ngày 11/8/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh đã ký ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân trên địa bàn tỉnh. Nội dung Chỉ thị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt 10 nội dung (Đính kèm Chỉ thị số 24-CT/TU).

Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 11/8/2022 được ban hành thay thế Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 24/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường lãnh, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo./.

Tin: Trần Thị Ngọc Hân - Thanh tra Sở Công Thương

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 432
  • Trong tuần: 1 376
  • Tất cả: 2888686

kubet