• យោងតាមព័ត៌មានពីគណៈចង្អុលការបង្ការ ទប់ស្កាត់អាសន្នរោគជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ខេត្ត លទ្ធផលតេស្ត PCR នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែមករា ត្រាវិញបានកត់ត្រាករណីវិជ្ជមានជាមួយកូវីដ-១៩ ចំនួន ៩៣នាក់ (ក្នុងនោះមាន ៦៦ករណីរកឃើញក្នុងសហគមន៍, ០១ករណីរកឃើញក្នុងមណ្ឌលសុខាភិបាល និង ២៦ករណីបានធ្វើចត្តាឡីស័កតាំងពីមុន) កត់ត្រាករណីស្លាប់ ០៣នាក់។
 • កាលពីថ្ងៃទី២១ ខែមករា លោកឡេសឺនហាយ អនុរដ្ឋមន្ត្រី អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជនជាតិ រួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ នាយកដ្ឋានភូមិភាគលេខ ៣ បានអញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខ និងជូនអំណោយបុណ្យតេតចំនួន ១១០ចំណែកដល់សមូហភាព បុគ្គលជាគ្រួសារក្រីក្រ គ្រួសារគោលនយោបាយ អ្នកមានប្រជាប្រិយភាពតំបន់ជនជាតិភាគតិចលើភូមិសាស្រ្តខេត្តត្រាវិញនាឱកាសបុណ្យតេតង្វៀងដាង និទាឃរដូវ ឆ្នាំខាល ២០២២។
 • យោងតាមព័ត៌មានពីគណៈចង្អុលការបង្ការ ទប់ស្កាត់អាសន្នរោគជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ខេត្ត លទ្ធផលតេស្ត PCR នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែមករា ត្រាវិញបានកត់ត្រាករណីវិជ្ជមានជាមួយកូវីដ-១៩ ចំនួន ១០០នាក់ (ក្នុងនោះមាន ៨៤ករណីរកឃើញក្នុងសហគមន៍, ០៧ករណីរកឃើញក្នុងមណ្ឌលសុខាភិបាល និង០៩ករណីបានធ្វើចត្តាឡីស័កតាំងពីមុន) កត់ត្រាករណីស្លាប់ ០៤នាក់។
 • យោងតាមព័ត៌មានពីគណៈចង្អុលការបង្ការ ទប់ស្កាត់អាសន្នរោគជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ខេត្ត លទ្ធផលតេស្ត PCR នៅថ្ងៃទី ២២ ខែមករា ត្រាវិញបានកត់ត្រាករណីវិជ្ជមានជាមួយកូវីដ-១៩ ចំនួន ១៦៥នាក់ (ក្នុងនោះមាន ១៥០ករណីរកឃើញក្នុងសហគមន៍, ០៨ករណីរកឃើញបានធ្វើចត្តាឡីស័កតាំងពីមុន ០៥ករណីរកឃើញក្នុងមណ្ឌលសុខាភិបាល ០២ករណីជាប្រជាជនពីក្រៅខេត្តចូលមកមូលដ្ឋាន) កត់ត្រាករណីស្លាប់ ០៣នាក់។
 • យោងតាមព័ត៌មានពីគណៈចង្អុលការបង្ការ ទប់ស្កាត់អាសន្នរោគជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ខេត្ត លទ្ធផលតេស្ត PCR នៅថ្ងៃទី ២១ ខែមករា ត្រាវិញបានកត់ត្រាករណីវិជ្ជមានជាមួយកូវីដ-១៩ ចំនួន ២៤០នាក់ (ក្នុងនោះមាន ២១៥ករណីរកឃើញក្នុងសហគមន៍, ១៨ករណីរកឃើញបានធ្វើចត្តាឡីស័កតាំងពីមុន ០៦ករណីរកឃើញក្នុងមណ្ឌលសុខាភិបាល ០១ករណីជាប្រជាជនពីក្រៅខេត្តចូលមកមូលដ្ឋាន បានព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន ១.១៨២ករណី កត់ត្រាករណីស្លាប់ ០៦នាក់។
 • កាលពីថ្ងៃទី ១៩ ខែមករា លោកស្រីវ៉ធីអាញ់ស្វឹង សមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបក្ស អនុប្រធានរដ្ឋប្រទេសសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម បានអញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខ និងប្រសិទ្ធពរបុណ្យតេតនៅខេត្តត្រាវិញ។ អញ្ជើញចូលរួមជាមួយក្រុមប្រតិភូការងារមានថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គសម្ព័ន្ធពលករវៀតណាម និងថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមសហពន្ធនារីវៀតណាម។ ទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចមានសមមិត្តគឹមង៉ុកថាយ អនុលេខាប្រចាំអចិន្ត្រៃយ៍បក្សខេត្ត ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត សមមិត្តឡេវ៉ាំងហាំង អនុលេខាបក្សខេត្ត ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត សមមិត្តឡេថាញ់បិញ សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត។
 • យោងតាមព័ត៌មានពីគណៈចង្អុលការបង្ការ ទប់ស្កាត់អាសន្នរោគជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ខេត្ត លទ្ធផលតេស្ត PCR នៅថ្ងៃទី ២០ ខែមករា ត្រាវិញបានកត់ត្រាករណីវិជ្ជមានជាមួយកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣៣២នាក់ (ក្នុងនោះមាន ៣១២ករណីរកឃើញក្នុងសហគមន៍, ០៤ករណីរកឃើញក្នុងមណ្ឌលសុខាភិបាល និង១៦ករណីបានធ្វើចត្តាឡីស័កតាំងពីមុន) កត់ត្រាករណីស្លាប់ ០១នាក់។
 • យោងតាមព័ត៌មានពីគណៈចង្អុលការបង្ការ ទប់ស្កាត់អាសន្នរោគជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ខេត្ត លទ្ធផលតេស្ត PCR នៅថ្ងៃទី ១៩ ខែមករា ត្រាវិញបានកត់ត្រាករណីវិជ្ជមានជាមួយកូវីដ-១៩ ចំនួន ៦០៣នាក់ (ក្នុងនោះមាន ៥៨៣ករណីរកឃើញក្នុងសហគមន៍, ១១ករណីរកឃើញក្នុងមណ្ឌលសុខាភិបាល និង០៩ករណីបានធ្វើចត្តាឡីស័កតាំងពីមុន) កត់ត្រាករណីស្លាប់ ០៤នាក់។
 • នាក្នុងឱកាសបុណ្យតេតញឹមយ៉ឹង កាលថ្ងៃទី១៨ ខែមករា នគរបាលខេត្តត្រាវិញចាត់តាំងពិធីជួបជុំ ទទួលដំណើលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក ដៀងសារុន សមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នាយរងសេនាធិការចម្រុះ នៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ និងជាមេបញ្ជាការរងប្រចាំការបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរក្ស ខេមរភូមិន្ទ រួមជាមួយគណៈប្រតិភូការងារបានអញ្ជើញមកខេត្តត្រាវិញប្រសិទ្ធពរបុណ្យតេត។ ទទួលបដិសណ្ឋាកិច្ចគណៈប្រតិភូការងារមានលោក គឹមង៉ុកថាយ អនុលេខាប្រចាំអចិន្ត្រៃយ៍បក្សខេត្ត, លោក ថាច់ហែន អតីតអនុលេខាប្រចាំអចិន្ត្រៃយ៍បក្សខេត្ត, លោក ត្រឹងស្វឹងអាញ់ វរសេនីយ៍ឯក នាយកនគរបាលខេត្ត និងថ្នាក់ដឹកនាំនៃអង្គភាពមួយចំនួន។
 • យោងតាមព័ត៌មានពីគណៈចង្អុលការបង្ការ ទប់ស្កាត់អាសន្នរោគជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ខេត្ត លទ្ធផលតេស្ត PCR នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែមករា ត្រាវិញបានកត់ត្រាករណីវិជ្ជមានជាមួយកូវីដ-១៩ ចំនួន ៦៣៨នាក់ (ក្នុងនោះមាន ៦២៩៣ករណីរកឃើញក្នុងសហគមន៍, ០៦ករណីរកឃើញក្នុងមណ្ឌលសុខាភិបាល ០២ករណីជាប្រជាជនពីក្រៅខេត្តចូលមកមូលដ្ឋាន ០១ករណីបានធ្វើចត្តាឡីស័កពីមុន) បានព្យាបាលជាសះស្បើយ ៤១៦នាក់ កត់ត្រាករណីស្លាប់ ០៣នាក់។
ដំ​ណឹង​លេច​ធ្លោ


ត្រាវិញផ្សព្វផ្សាយបណ្តាដំណោះស្រាយជម្រុញមាំនីហរ័ណមុខទំនិញ ក្រោយប់ពីអាសន្នរោគជំងឺកូវីដ-១៩

គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តត្រាវិញទើបចេញផ្សាយផែនការអនុវត្តដំណោះស្រាយជម្រុញការនីហរ័ណទំនិញ ក្រោយពីអាសន្នរោគជំងឺកូវីដ-១៩ នៅលើភូមិសាស្រ្តខេត្ត។

សន្និបាតបូកសរុបការងារជនជាតិឆ្នាំ២០២១ និងផ្សព្វផ្សាយភារកិច្ចការងារសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ស្ថិតនៅរដ្ឋធានីហាណូយ គណៈកម្មាធិការជនជាតិ ចាត់តាំងអង្គសន្និបាតផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទូទាំងប្រទេសបូកសរុបលទ្ធផលការងារជនជាតិឆ្នាំ២០២១ និងផ្សព្វផ្សាយភារកិច្ចការងារសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២។ លោក ផាមបិញមិញ សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋាភិបាលអញ្ជើញចូលរួម និងចង្អុលការអង្គសន្និបាត។ នៅមណ្ឌលផ្សាយបន្តផ្ទាល់ខេត្តត្រាវិញមានលោក ង្វៀងទ្រុងហ្វាង អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរ ស្ថាប័ន ផ្នែកខេត្តមួយចំនួនមានជាប់ទាក់ទងអញ្ជើញចូលរួម។

សិក្ខាសាលាវិទ្យាសាស្រ្ត «លើកកម្ពស់ការអនុវត្តលទ្ធផលស្រាវជ្រាវដោយឆ្លងតាមការបង្កើនកិច្ចសហការរវាងវិទ្យាស្ថាន សាលានិងមន្ទីរ ស្ថាប័ន មូលដ្ឋាន»

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១៥ តុលា ស្ថិតនៅទីស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ង្វៀងហ្វិញធៀន ធ្វើជាអធិបតីសិក្ខាសាលាវិទ្យាសាស្រ្ត «លើកកម្ពស់នូវការអនុវត្តលទ្ធផលស្រាវជ្រាវដោយឆ្លងតាមរយៈការបង្កើនកិច្ចសហការរវាងវិទ្យាស្ថាន សាលានិងមន្ទីរ ស្ថាប័ន មូលដ្ឋាន»។ សិក្ខាសាលាបានចាត់តាំងឡើងផ្ទល់ដោយឆ្លងតាមរយៈអ៊ីនធឺណេត។

ប្រមូលផ្តុំកម្លាំងផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តគោលដៅ ០៤ យ៉ាង និងក្រុមភារកិច្ចសំខាន់ៗ០៨ យ៉ាងសម្រាប់ការងារធានាសណ្តាប់ធ្នាប់ សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ក្នុងឆ្នាំ២០២២

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី៦ មករា ស្ថិតនៅរដ្ឋធានីហាណូយ សមមិត្ត ផាមបិញមិញ សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋាភិបាល ប្រធានគណៈកម្មាធិការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ជាតិធ្វើជាអធិបតីអង្គសន្និបាតផ្សាយបន្តផ្ទាល់ដើម្បីបូកសរុបលទ្ធផលការងារធានាសណ្តាប់ធ្នាប់ សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ឆ្នាំ២០២១ និងផ្សព្វផ្សាយទិសដៅ ភារកិច្ចសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២។ នៅមណ្ឌលផ្សាយបន្តផ្ទាល់ខេត្តត្រាវិញមានលោក ង្វៀងទ្រុងហ្វាង អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំបណ្តាមន្ទីរ ស្ថាប័នខេត្ត ។

ខ្លឹមសារសំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់សម័យប្រជុំលើកទី១ រដ្ឋសភា នីតិកាលទី១៥ អាណត្តិកាល២០២១-២០២៦

អនុវត្តសេចក្តីកំណត់របស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ ២០១៣ និងច្បាប់ស្តីចាត់តាំងរដ្ឋសភាឆ្នាំ ២០១៩ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា នីតិកាលទី១៤ បានសម្រេចចិត្តកោះប្រជុំលើកទី១ រដ្ឋសភា នីតិកាលទី១៥ បានបើកប្រជុំនៅថ្ងៃទី២០ កក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ហើយបានរំពឹងទុកបិទនៅថ្ងៃទី ៥ សីហា ឆ្នាំ២០២១។ រដ្ឋសភានឹងដំណើរការប្រជុំប្រមូលផ្តុំនៅមជ្ឈមណ្ឌលអាគាររដ្ឋសភា ទីក្រុងហាណូយ។ យោងតាមនោះ សម័យប្រជុំនឹងប្រមូលផ្តុំទៅក្នុងខ្លឹមសារសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាងក្រោមៈ

No title... No title... No title... No title... No title...

ផែនទីរដ្ឋបាល

មួយសប្តាហ៍ មួយលេខថ្មី

៣១.២០០​ពាន់​លាន​ដុង
ជា​ប្រ​​​ភព​ទុន​​ប្រ​តិ​បត្តិការ​សរុប​​របស់​​​អង្គការ​​​ឥណ​ទាន​​​នៅ​​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្ត​ប៉ាន់​​ប្រ​មាណ​គិត​​ដល់​​ថ្ងៃ​ទី​​៣១ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៩ កើន​​៨,៦៨% ប្រៀប​​ជា​មួយ​​ចុង​ឆ្នាំ​​២០១៨៕
. (ប្រ​ភព​រ​បាយការណ៍​​លេខ​ 132/BC-CTK នៃ​​នា​យកដ្ឋាន​ស្ថិតិ​​​​​ត្រា​​វិញ
ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
ស្ថិតិចំនួនភ្ញៀវចូលអាន
 • កំពុង online: 1
 • ថ្ងៃនេ: 196
 • ក្នុងសប្តាហ៍: 4,905
 • ទាំងអស់: 241,249