Lượt xem: 3506

7/2021. Tên nhiệm vụ: Khảo sát tỷ lệ chi tiền túi cho chăm sóc y tế của hộ gia đình ở tỉnh Trà Vinh năm 2019-2020

* Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Xã hội học ứng dụng

* Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Thị Thu Hương

* Cá nhân tham gia chính:

1. TS. Nguyễn Thị Thu Hương

6. ThS. Bùi Diễm Hằng

2. ThS. Lê Thị Thanh Hoa

7. TS. Dương Xuân Ngọc

3. ThS. Trần Liễu Anh

8. BS. Nguyễn Việt Nguyên

4. ThS. Phạm Đức Bình

9. TS. Lương Hữu Toàn

5. TS. Lê Xuân Dương

10. BS. Huỳnh Ngọc Thu

* Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Xác định được tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi cho chăm sóc y tế của hộ
gia đình tỉnh Trà Vinh năm 2019 - 2020;

- Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi
cho chăm sóc y tế của hộ gia đình tỉnh Trà Vinh năm 2019 - 2020;

- Xây dựng hệ thống các giải pháp hiệu quả nhằm giảm gánh nặng chi y
tế từ hộ gia đình, đảm bảo công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế của các hộ gia đình ở tỉnh Trà Vinh.

* Kết quả thực hiện:

- Xác định và đánh giá được thực trạng chi phí từ tiền túi cho hộ chăm sóc y tế của  hộ gia đình ở tỉnh Trà Vinh.

- Xác định và đánh giá được tỷ được lệ chi trực tiếp từ tiền túi cho chăm sóc y tế của hộ gia đình ở tỉnh Trà Vinh năm 2019-2020.

- Báo cáo tổng hợp đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi cho chăm sóc y tế của hộ gia đình tỉnh Trà Vinh năm 2019-2020

- Báo cáo đề xuất giải pháp nhằm giảm gánh nặng chi y tế từ hộ gia đình, đảm bảo công bằng trong tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế của hộ gia đình ở tỉnh Trà Vinh

* Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc: Tháng 11/2019 - 5/2021

* Kinh Phí thực hiện: 613.207.560 đồng./.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 54
  • Hôm nay: 726
  • Trong tuần: 30,518
  • Tất cả: 4,027,201