Nghị định 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

Ảnh minh họa

Ngày 01/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 78/2021/NĐ-CP về thành lập, quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai, trong đó, mức đóng vào Quỹ có sự thay đổi. Cụ thể, công dân Việt Nam đủ 18 tuổi đến tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường theo quy định của pháp luật về lao động đóng góp vào Quỹ phòng, chống thiên tai hàng năm như sau:

(1) Cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang:

Đóng 1/2 của mức lương cơ sở chia cho số ngày làm việc trong tháng.

Mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng/tháng.

(Hiện hành, đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm phải nộp).

(2) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp:

Đóng 1/2 của mức lương tối thiểu vùng chia cho số ngày làm việc trong tháng theo hợp đồng lao động.

(Hiện hành, đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng).

Người lao động giao kết nhiều hợp đồng với nhiều doanh nghiệp chỉ phải đóng 01 lần theo 01 hợp đồng lao động có thời gian dài nhất.

(3) Người lao động khác, ngoài các đối tượng đã được quy định tại điểm (1) và (2) đóng góp 10.000 đồng/người/năm.

(Hiện hành, đóng 15.000 đồng/người/năm).

Như vậy, mức đóng vào Quỹ phòng, chống thiên tai tại Nghị định 78/2021 giảm so với quy định hiện hành.

Nghị định 78/2021/NĐ-CP (Tải tại đây) có hiệu lực từ ngày 15/9/2021 và thay thế Nghị định 94/2014/NĐ-CP, Nghị định 83/2019/NĐ-CP./.

Tin: Trịnh Văn Yên - Thanh tra Sở

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 115
  • Trong tuần: 10,642
  • Tất cả: 1,180,118