Sở Công Thương Trà Vinh triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2021, với chủ đề “Vì sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà – Hãy tránh xa ma túy”

Ảnh minh họa

Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm mỗi công chức, viên chức, người lao động trong việc tích cực tìm hiểu và tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy; không tham gia vào tệ nạn ma túy và gương mẫu trong đấu tranh, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy. Sở Công Thương với chức năng, nhiệm vụ được giao đã cụ thể hóa nội dung về các vấn đề có liên quan đến ma túy để chủ động trong công tác phòng ngừa. Luôn với tinh thần quán triệt, triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc hưởng ứng thiết thực “Ngày quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” (ngày 26/6). Ban Giám đốc Sở đã chỉ đạo trưởng các phòng thuộc Sở, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thực hiện tốt các nội dung về việc triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2021, với chủ đề “Vì sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà – Hãy tránh xa ma túy”.

Song song đó, để tiếp tục tuyên truyền, phổ biến trong nội bộ công chức, viên chức, người lao động, gia đình và người dân nơi cư trú, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức đến hành động trong công tác phòng, chống ma túy theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công Thương đã lồng ghép vào các cuộc họp, hội nghị, thông qua mạng nội bộ I-Office để nhắc nhở, ngăn ngừa và phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu trong việc gương mẫu chấp hành các quy định của cấp trên trong công tác phòng, chống ma túy như: Những điểm mới của Luật phòng, chống ma túy năm 2021; Chiến lược quốc gia PCTP giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (được phê duyệt tại Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ); Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Công văn số 684/TTg-KGVX ngày 27/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ, về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021; Kế hoạch số 19/KH-BCĐ ngày 03/3/2021 của Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021; Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người giai đoạn 2021-2025; Tuyên truyền về hậu quả tác hại của việc sử dụng, sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy,…. và các văn bản triển khai, hướng dẫn hoạt động phòng chống ma túy, kiểm soát các hoạt động liên quan đến ma túy do Công an tỉnh ban hành để CCVC và người lao động nắm, quán triệt, thực hiện.

Sở Công Thương cũng đã xây dựng Kế hoạch phối hợp với các ngành liên quan và địa phương kiểm tra, kiểm soát đối với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động hóa chất trên địa bàn, thường xuyên chỉ đạo Phòng chuyên môn phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tham mưu công tác quản lý việc sử dụng tiền chất trong công nghiệp. Đồng thời, quán triệt thực hiện tinh thần Công văn số 2850/BCT-HC ngày 24/5/2021 của Bộ Công Thương về việc kiểm soát sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, sử dụng tiền chất công nghiệp, N2O. Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 737/SCT-QLCN ngày 28/5/2021, nhằm tuyên truyền phổ biến cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến tiền chất công nghiệp do ngành quản lý biết thực hiện.

Công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện không chỉ dừng lại trong tháng hành động, mà việc phát động trong công chức, viên chức và người lao động tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là việc làm thường xuyên và lồng ghép vào các cuộc họp nội bộ và các cuộc thanh, kiểm tra để nhắc nhở, uốn nắn kịp thời và biện pháp phòng ngừa tất cả các loại tội phạm như: Phòng, chống tội phạm ma túy; Phòng chống tội phạm mua bán người; Phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; Phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng chống tội phạm có liên quan đến người dưới 18 tuổi; Phòng, chống tác hại thuốc lá và rượu bia,… Nâng cao ý thức trách nhiệm mỗi cá nhân sẽ góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh, ý thức tôn trọng pháp luật, phát huy tinh thần tự giác về công tác phòng ngừa, đấu tranh, phòng, chống ma túy, tạo ra những chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội./. 

 

Tin: Trần Thị Ngọc Hân - Thanh tra Sở Công Thương 

 

 


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 76
  • Trong tuần: 10,603
  • Tất cả: 1,180,079