Nghiệm thu Đề án “Hỗ trợ ứng dụng gầu tải cấp liệu tự động”

Ảnh: Các đại biểu nghiệm thu vận hành Gầu tải cấp liệu tự động.

Trên cơ sở Công văn số 1803/UBND-KT ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt hỗ trợ 08 Đề án khuyến công. Thực hiện Công văn số 686/SCT-QLCN ngày 20/5/2021 của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh về việc triển khai thực hiện 08 Đề án khuyến công, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Trà Vinh phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Trà Cú, UBND xã Long Hiệp và HTX Nông nghiệp Long Hiệp triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ ứng dụng gầu tải cấp liệu tự động” tại HTX Nông nghiệp Long Hiệp - ấp Chợ, xã Long Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Tổng vốn đầu tư thực hiện Đề án là 88.000.000 đồng, trong đó: kinh phí khuyến công địa phương năm 2021 hỗ trợ là 40.000.000 đồng, vốn đối ứng của HTX Nông nghiệp Long Hiệp 48.000.000 đồng.

Ngày 15/6/2021, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Trà Vinh tổ chức buổi nghiệm thu Đề án. Tham dự nghiệm thu Đề án có các đại biểu đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Trà Cú, UBND xã Long Hiệp và Ban, ngành có liên quan. Việc hỗ trợ ứng dụng gầu tải cấp liệu tự động sẽ giúp cho HTX Nông nghiệp Long Hiệp gia tăng doanh thu nhờ tiết giảm chi phí và thời gian trong sản xuất, sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn ISO 22000 và hệ thống quản lý 5S. Song song đó, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, tạo thêm kênh tiêu thụ cho vùng lúa chất lượng cao (142 - 161 tấn/năm), góp phần thúc đẩy phát triển ngành nghề chế biến nông sản trong tỉnh.

Trong thời gian tới, HTX Nông nghiệp Long Hiệp tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô sản xuất theo hướng tự động hoá, hoàn thiện các công đoạn sản xuất, đa dạng hoá bao bì và tăng cường hợp tác sản xuất, quảng bá sản phẩm để mở rộng thị trường tiêu thụ./.

 

Tin: Nguyễn Ngọc Bích Ngân - Trung tâm Khuyến công & XTTM 


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 170
  • Trong tuần: 10,697
  • Tất cả: 1,180,173