Triên khai Nghị quyết số 124/NQ-CP - Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện chủ trương, định hướng của Đảng về xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ảnh minh họa
(Nguồn: https://cafeland.vn)

Thực hiện Công văn số 3689/UBND-CNXD ngày 14/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, về việc thực hiện Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 03/9/2020 cuả Chính phủ. Ngày 01/10/2020, Sở Công Thương ban hành Công văn số 1516/SCT-QLCN về việc triển khai thực hiện Nghị Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 03/9/2020 cuả Chính phủ, nhằm triển khai đến các Sở, ban ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh biết và triển khai thực hiện.

Nghị quyết số 124/NQ-CP của Chính phủ với các mục tiêu cụ thể như: đến năm 2030 tỷ trọng công nghiệp trong GDP đạt trên 40%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 30%, trong đó công nghiệp chế tạo đạt trên 20%. Tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến, chế tạo đạt tối thiểu 45%. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp đạt bình quân trên 8,5%/năm, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo đạt bình quân trên 10%/năm. Tốc độ tăng năng suất lao động công nghiệp đạt bình quân 7,5%/năm. Chỉ số hiệu suất cạnh tranh công nghiệp (CIP) nằm trong nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN. Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ đạt trên 70%. Xây dựng một số doanh nghiệp công nghiệp trong nước có quy mô lớn, có năng lực cạnh tranh quốc tế 


Tải nội dung Nghị quyết 124/NQ-CP tại đây

 

Tin: Bùi Trung Kha- Phòng Quản lý Công nghiệp

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 101
  • Trong tuần: 10,628
  • Tất cả: 1,180,104