ស្ថានភាពកូវីដ-១៩ នៅខេត្តត្រាវិញថ្ងៃទី២២ មករា ឆ្នាំ ២០២២

យោងតាមព័ត៌មានពីគណៈចង្អុលការបង្ការ ទប់ស្កាត់អាសន្នរោគជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ខេត្ត លទ្ធផលតេស្ត PCR នៅថ្ងៃទី ២២ ខែមករា ត្រាវិញបានកត់ត្រាករណីវិជ្ជមានជាមួយកូវីដ-១៩ ចំនួន ១៦៥នាក់ (ក្នុងនោះមាន ១៥០ករណីរកឃើញក្នុងសហគមន៍, ០៨ករណីរកឃើញបានធ្វើចត្តាឡីស័កតាំងពីមុន ០៥ករណីរកឃើញក្នុងមណ្ឌលសុខាភិបាល ០២ករណីជាប្រជាជនពីក្រៅខេត្តចូលមកមូលដ្ឋាន) កត់ត្រាករណីស្លាប់ ០៣នាក់។

ក្នុង ១៦៥ ករណីវិជ្ជមានជាមួយ SARS-CoV-2 កត់ត្រានៅតាមមូលដ្ឋាន

ទីក្រុងត្រាវិញ៖ ២១ ករណី

ស្រុកកាងឡុង៖ ១៩ ករណី

ស្រុកកូវកែ ៣៣ ករណី។

 ស្រុកទីវកឹង៖ ២៣ ករណី។

ស្រុកចូវថាញ់៖ ២៦ ករណី

ស្រុកថ្កូវ៖ ១២ ករណី

ស្រុកកូវង៉ាង៖ ០២ ករណី

+ Huyện Trà Cú: 21 ca;

ស្រុកយ្វៀងហាយ៖ ១២ ករណី

ទីផ្សាររួមខេត្តយ្វៀងហាយ៖ ០៦ ករណី

បណ្តាករណីស្លាប់រួមមាន៖

ករណីស្លាប់ទី ២២៧ អ្នកជំងឺ  V.T.Đ ភេទប្រុស កើតឆ្នាំ ១៩២៨ មានអាយដ្ឋាននៅឃុំថុងហ្វា ស្រុកទីវកឹង។

ករណីស្លាប់ទី ២២៨ អ្នកជំងឺ T.V.T ភេទប្រុស កើតឆ្នាំ ១៩៥២ មានអាយដ្ឋាននៅឃុំឡុងហ៊ីប ស្រុកថ្កូវ។

ករណីស្លាប់ទី ២២៩ អ្នកជំងឺ N.T.Đ ភេទស្រ្តី កើតឆ្នាំ ១៩៥១ មានអាយដ្ឋាននៅឃុំអាងទ្រឿង  ស្រុកកាងឡុង។

ដូចច្នេះ គិតដល់រសៀលថ្ងៃទី ២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ទូទាំងខេត្តត្រាវិញមានករណីវិជ្ជមានជាមួយនឹងកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣៧.២៦១នាក់  និងមានករណីស្លាប់ ២២៩នាក់៕

 

ព័ត៌មានផ្សេង
1 2 3 4 5  ... 
ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
ស្ថិតិចំនួនភ្ញៀវចូលអាន
  • កំពុង online: 1
  • ថ្ងៃនេ: 86
  • ក្នុងសប្តាហ៍: 9,992
  • ទាំងអស់: 321,850