English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 193
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
122/BC-VP 23/11/2022 Báo cáo tuần từ ngày 10/11/2022 đến ngày 16/11/2022 Tải về
117/BC-VP 15/11/2022 Báo cáo tuần từ ngày 03/11/2022 đến ngày 09/11/2022 Tải về
112/BC-VP 08/11/2022 Báo cáo tuần từ ngày 28/10/2022 đến ngày 02/11/2022 Tải về
103/BC-VP 11/10/2022 Báo cáo tuần từ ngày 30/9/2022 đến ngày 06/10/2022 Tải về
86/BC-VP 06/09/2022 Báo cáo tuần từ ngày 26/8/2022 đến ngày 06/9/2022 Tải về
81/BC-VP 17/08/2022 Báo cáo tuần từ ngày 05/8/2022 đến ngày 11/8/2022 Tải về
79/BC-VP 09/08/2022 Báo cáo tuần từ ngày 29/7/2022 đến ngày 04/8/2022 Tải về
73/BC-VP 27/07/2022 Báo cáo tuần từ ngày 15/7/2022 đến ngày 27/7/2022 Tải về
456/BC-SKHĐT 27/07/2022 Tổng hợp ý kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp đối với dự thảo báo cáo Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 Tải về
66/bc-vp 28/06/2022 Báo cáo tuần từ ngày 17/6/2022 đến ngày 23/6/2022 Tải về
01/BC-BBT 22/06/2022 Báo cáo hoạt động Cổng Thông tin điện tử tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Tải về
63/BC-VP 20/06/2022 Báo cáo tuần (Từ ngày 10/6/2022 đến ngày 16/6/2022) Tải về
61/BC-VP 17/06/2022 Kết quả công tác văn phòng 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Tải về
59/BC-VP 13/06/2022 Báo cáo tuần từ ngày 03/6/2022 đến ngày 09/6/2022 Tải về
50/BC-VP 07/06/2022 Báo cáo tuần từ ngày 27/5/2022 đến ngày 02/6/2022 Tải về
43/BC-VP 31/05/2022 Báo cáo tuần từ ngày 20/5/2022 đến ngày 26/5/2022 Tải về
40/BC-VP 24/05/2022 Báo cáo tuần từ ngày 13/5/2022 đến ngày 19/5/2022 Tải về
36/BC-VP 17/05/2022 Báo cáo tuần từ ngày 06/5/2022 đến ngày 12/5/2022 Tải về
33/BC-VP 09/05/2022 Báo cáo tuần từ ngày 29/4/2022 đến ngày 05/5/2022 Tải về
27/BC-VP 18/04/2022 Báo cáo tuần từ ngày 08/4/2022 đến ngày 14/4/2022 Tải về
12345678910

Chung nhan Tin Nhiem Mang