English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
560/QĐ-UBND 17/03/2022 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Long Đức, thị xã Trà Vinh (nay là Thành phố Trà Vinh), tỉnh Trà Vinh Tải về
1465/QĐ-UBND 28/07/2021 Về việc thành lập Cụm công nghiệp Sa Bình, thành phố Trà Vinh Tải về
653/QĐ-UBND 02/04/2021 Về việc thành lập Khu công nghiệp Cổ Chiên, tỉnh Trà Vinh Tải về
754/QĐ-TTg 18/06/2019 Quyết định số: 754/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh cục đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 Tải về
2354/QĐ-UBND 27/11/2018 Quyết định số: 2354/QĐ-UBND về việc bổ sung cụm công nghiệp Tân Ngại, huyện Châu Thành vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 Tải về
2486/QĐ-UBND 31/12/2013 Quyết định Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Cổ Chiên, tỉnh Trà Vinh Tải về
KKTDA 06/10/2013 Thông tin quy hoạch khu kinh tế Định An Tải về
KCN 05/10/2013 Thông tin quy hoạch các khu công nghiệp Tải về
1822/QĐ-UBND 29/09/2009 Quyết định Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Cầu Quan, tỉnh Trà Vinh Tải về
771/QD-UBND 07/05/2001 Khu công nghiệp Long Đức Tải về

Chung nhan Tin Nhiem Mang