English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 350
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
50/KH-UBND 08/06/2023 Kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 3/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế Tải về
49/KH-UBND 07/06/2023 Kế hoạch thực hiện chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới tỉnh Trà Vinh năm 2023 Tải về
857/QĐ-UBND 02/06/2023 Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
48/KH-UBND 02/06/2023 Kế hoạch quản lý rác thải nhựa và rác thải đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
852/QĐ-UBND 01/06/2023 Quyết định ban hành kế hoạch triển khai đề án xây dựng tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước năm 2025 Tải về
47-KH/UBND 31/05/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
46/KH-UBND 30/05/2023 Kế hoạch hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 2023 Tải về
804/QĐ-UBND 26/05/2023 Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Tải về
790/QĐ-UBND 24/05/2023 Quyết định phê duyệt kế hoạch hoạt động của đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
45/KH-UBND 18/05/2023 Kế hoạch triển khai, thực hiện đề án "tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2023 - 2025" trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
12345678910...

Chung nhan Tin Nhiem Mang