English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 247
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
46/KH-UBND 21/06/2022 Chuyển đổi IPv6 cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 - 2025 Tải về
42/KH-UBND 06/06/2022 Hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
991/QĐ-UBND 02/06/2022 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
28/KH-UBND 06/04/2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
27/KH-UBND 06/04/2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2022- 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
645/QĐ-UBND 04/04/2022 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Trà Vinh Tải về
372/QĐ-UBND 15/02/2022 Kế hoạch thực hiện Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đối số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2022 - 2030" trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
373/QĐ-UBND 15/02/2022 Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Trà Vinh năm 2022 Tải về
14/KH-UBND 14/02/2022 Triển khai thực hiện Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 và Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 06/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 - 2025 Tải về
356/QĐ-UBND 11/02/2022 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Càng Long Tải về
12345678910...

Chung nhan Tin Nhiem Mang