English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 91
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
147/BC-UBND 31/05/2022 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 05 và một số công tác trọng tâm tháng 06/2022 Tải về
132/BC-UBND 11/05/2022 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 04 và một số công tác trọng tâm tháng 05/2022 Tải về
105/BC-UBND 01/04/2022 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I, một số công tác trọng tâm quý II/2022 Tải về
85/BC-UBND 07/03/2022 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và một số công tác trọng tâm tháng 03/2022 Tải về
61/BC-UBND 09/02/2022 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và một số công tác trọng tâm tháng 02/2022 Tải về
457/BC-UBND 15/12/2021 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và một số công tác trọng tâm quý tháng 12/2021 Tải về
448/BC-UBND 10/12/2021 Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 của tỉnh Trà Vinh Tải về
367/BC-UBND 10/11/2021 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và một số công tác trọng tâm tháng 11/2021 Tải về
311/BC-UBND 08/10/2021 Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 9, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm quý IV/2021 Tải về
233/BC-UBND 01/09/2021 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, và một số công tác trọng tâm tháng 9/2021 Tải về
198/BC-UBND 30/07/2021 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 07 và một số công tác trọng tâm tháng 08/2021 Tải về
164/BC-UBND 02/07/2021 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 Tải về
120/BC-UBND 04/06/2021 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 05 và một số công tác trọng tâm tháng 06/2021 Tải về
96/BC-UBND 11/05/2021 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và một số công tác trọng tâm tháng 05/2021 Tải về
78/BC-UBND 20/04/2021 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I; nhiệm vụ, giải pháp quý II/2021 Tải về
47/BC-UBND 08/03/2021 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và một số công tác trọng tâm tháng 03/2021 Tải về
27/BC-UBND 29/01/2021 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và một số công tác trọng tâm quý tháng 02/2021 Tải về
372/BC-UBND 14/12/2020 Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025 Tải về
23/BC-UBND 10/02/2020 Tình hình kinh tế xã hội tháng 01, một số công tác trọng tâm tháng 02/2020 Tải về
07/BC-UBND 08/01/2020 Báo cáo số: 07/BC-UBND tình hình kinh tế - xã hội tháng 12/2019 và một số công tác trọng tâm tháng 01/2020 Tải về
12345

Chung nhan Tin Nhiem Mang