English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 353
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
52/BC-VP 31/05/2023 Báo cáo tuần từ ngày 19/5/2023 đến ngày 25/5/2023 Tải về
51/BC-VP 30/05/2023 Báo cáo tết quả thực hiện cải cáchhành chính 6 tháng đầu năm năm 2023 Tải về
117/BC-UBND 25/05/2023 Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2022 Tải về
47/BC-VP 24/05/2023 Báo cáo tuần từ ngày 12/5/2023 đến ngày 18/5/2023 Tải về
42/BC-VP 16/05/2023 Báo cáo tuần từ ngày 05/5/2023 đến ngày 11/5/2023 Tải về
113/BC-UBND 15/05/2023 Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 kỳ báo cáo: tháng 05/2023 Tải về
111/BC-UBND 11/05/2023 Báo cáo về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 Tải về
110/BC-UBND 10/05/2023 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, một số công tác trọng tâm tháng 5 năm 2023 Tải về
41/BC-VP 08/05/2023 Báo cáo tuần từ ngày 28/4/2023 đến ngày 04/5/2023 Tải về
38/BC-VP 04/05/2023 Báo cáo tuần từ ngày 21/4/2023 đến ngày 27/4/2023 Tải về
36/BC-VP 26/04/2023 Báo cáo tuần từ ngày 14/4/2023 đến ngày 20/4/2023 Tải về
34/BC-VP 18/04/2023 Báo cáo tuần từ ngày 07/4/2023đến ngày 13/4/2023 Tải về
32/BC-VP 11/04/2023 Báo cáo tuần từ ngày 31/3/2023đến ngày 06/4/2023 Tải về
31/BC-VP 04/04/2023 Báo cáo tuần Từ ngày 24/3/2023 đến ngày 30/3/2023 Tải về
24/BC-VP 21/03/2023 Báo cáo tuần từ ngày 10/3/2023đến ngày 16/3/2023 Tải về
22/BC-VP 15/03/2023 Báo cáo tuần Từ ngày 03/3/2023đến ngày 09/3/2023 Tải về
83/BC-UBND 10/03/2023 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I, một số công tác trọng tâm quý II/2023 Tải về
18/BC-VP 07/03/2023 Báo cáo tuần từ ngày 24/02/2023 đến ngày 02/3/2023 Tải về
49/BC-UBND 07/03/2023 Báo cáo việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 20212 - 2030 Tải về
50/BC-UBND 07/03/2023 Báo cáo Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2021/QH15 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 Tải về
12345678910...

Chung nhan Tin Nhiem Mang