English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 352
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1466/QĐ-UBND 29/09/2023 Quyết định ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Trà Vinh năm 2024 Tải về
92/KH-UBND 27/09/2023 Kế hoạch tiếp và làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu (EC) lần 4 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tại tỉnh Trà Vinh Tải về
90/KH-UBND 25/09/2023 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam" năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
91/KH-UBND 25/09/2023 Kế hoạch phát triển chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản và cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2024 Tải về
87/KH-UBND 18/09/2023 Kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024 - 2026 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh Trà Vinh Tải về
86/KH-UBND 15/09/2023 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở Tải về
89/BC-VP 12/09/2023 Báo cáo tuần từ ngày 01/9/2023 đến ngày 07/9/2023 Tải về
85/KH-UBND 11/09/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện đề án "Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030" trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
84/KH-UBND 07/09/2023 Kế hoạch phân công thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025 Tải về
83/KH-UBND 30/08/2023 Kế hoạch tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình, hộ có thu nhập khá, giàu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
82/KH-UBND 28/08/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 107/KH-TU Ngày 06 tháng 3 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 39-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước Tải về
81/KH-UBND 25/08/2023 Kế hoạch phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2023 - 2025 Tải về
80/KH-UBND 21/08/2023 Kế hoạch thực hiện chiến dịch "90 ngày đêm" thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh Tải về
79/KH-UBND 21/08/2023 Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2023 - 2030 Tải về
78/KH-UBND 18/08/2023 kế hoạch về đầu tư công năm 2024 thực hiện nhiệm vụ "cải thiện dinh dưỡng" thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
76/KH-UBND 16/08/2023 Kế hoạch duy trì, giữ vững xếp hạng chỉ số xanh (PGI) tỉnh Trà Vinh năm 2023 Tải về
74/KH-UBND 14/08/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 04 năm 2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
73/KH-UBND 08/08/2023 Kế hoạch tổ chức diễn tập nhiều phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện năm 2023 Tải về
72/KH-UBND 07/08/2023 Kế hoạch kiểm tra việc triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 Tải về
71/KH-UBND 03/08/2023 Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2027 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
12345678910...

Chung nhan Tin Nhiem Mang