English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 225
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
46/KH-UBND 21/06/2022 Chuyển đổi IPv6 cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 - 2025 Tải về
42/KH-UBND 06/06/2022 Hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
35/KH-UBND 16/05/2022 Thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
28/KH-UBND 06/04/2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
27/KH-UBND 06/04/2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2022- 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
18/KH-UBND 28/02/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
14/KH-UBND 14/02/2022 Triển khai thực hiện Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 và Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 06/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 - 2025 Tải về
13/KH-UBND 11/02/2022 Triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
12/KH-UBND 09/02/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022 Tải về
07/KH-UBND 28/01/2022 Kiểm tra công vụ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
01/KH-UBND 05/01/2022 Triển khai các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa giai đoạn sai dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
01/KH-UBND 05/01/2022 Kế hoạch triển khai các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa giai đoạn sau dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
52/KH-UBND 22/06/2021 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021 Tải về
45/KH-UBND 07/06/2021 Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
36/KH-UBND 05/05/2021 Xây dựng Trang thông tin điện tử (website) bằng ngôn ngữ Việt - Nhật Tải về
757/QĐ-UBND 26/04/2021 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho ngươi tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
110/KH-STP 19/04/2021 Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tải về
08/KH-BCĐ 03/03/2021 Tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 Tải về
10/KH-UBND 03/02/2021 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Trà Vinh năm 2021 Tải về
08/KH-BATGT 21/01/2021 Kế hoạch năm an toàn giao thông 2021 Tải về
12345678910...

Chung nhan Tin Nhiem Mang