English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 54
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
88/QĐ-HĐND 12/04/2023 Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 08/QĐ-HĐND ngày 06/01/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành Tải về
52/QĐ-HĐND 01/03/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành Tải về
01/NQ-HĐND 27/02/2023 Nghị quyết Thông qua quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Tải về
189/QĐ-HĐND 20/07/2022 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành Tải về
19/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết về việc bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu năm 2022 Tải về
20/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực hoạt động kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh Tải về
21/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
22/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 Tải về
23/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2022 Tải về
24/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Về giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia Tải về
25/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Về bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu vốn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia Tải về
26/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 Tải về
27/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tỉnh Trà Vinh Tải về
28/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
29/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án cần chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
30/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực y tế - dân số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
31/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Ban hành bổ sung Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
32/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Về phát triển thanh niên tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 - 2030 Tải về
33/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2018 - 2020 Tải về
34/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2020 - 2021 Tải về
123

Chung nhan Tin Nhiem Mang