English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Luật cán bộ, công chức
Số ký hiệu văn bản 22/2008/QH12
Ngày ban hành 13/11/2008
Ngày hiệu lực 01/01/2010
Trích yếu nội dung Luật cán bộ, công chức
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Phú Trọng
Tài liệu đính kèm 83558_l22qh.doc

Chung nhan Tin Nhiem Mang