English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Luật viên chức
Số ký hiệu văn bản 58/2010/QH12
Ngày ban hành 15/11/2010
Ngày hiệu lực 01/01/2012
Trích yếu nội dung Luật viên chức
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Phú Trọng
Tài liệu đính kèm 103855_l58qh.doc

Chung nhan Tin Nhiem Mang