English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Báo cáo tuần từ ngày 31/12/2021 đến ngày 06/01/2022
Số ký hiệu văn bản 01/BC-VP
Ngày ban hành 10/01/2022
Ngày hiệu lực 10/01/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo tuần từ ngày 31/12/2021 đến ngày 06/01/2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo thống kê
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Tâm
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-01. bao cao tuan 31.12.2021 den 06.01.2022.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang