English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Thực hiện Công văn số 10315/BYT-DP ngày 4/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Số ký hiệu văn bản 6471/UBND-KGVX
Ngày ban hành 07/12/2021
Ngày hiệu lực 07/12/2021
Trích yếu nội dung Thực hiện Công văn số 10315/BYT-DP ngày 4/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Thanh Bình
Tài liệu đính kèm 6471.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang