English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Báo cáo tuần từ ngày 20/8/2021 đến ngày 26/8/2021
Số ký hiệu văn bản 93/BC-VP
Ngày ban hành 31/08/2021
Ngày hiệu lực 31/08/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo tuần từ ngày 20/8/2021 đến ngày 26/8/2021
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo thống kê
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Tâm
Tài liệu đính kèm 93.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang