English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Báo cáo tuần từ ngày 30/7/2021 đến ngày 05/8/2021
Số ký hiệu văn bản 87/BC-VP
Ngày ban hành 09/08/2021
Ngày hiệu lực 09/08/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo tuần từ ngày 30/7/2021 đến ngày 05/8/2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Báo cáo thống kê
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Tâm
Tài liệu đính kèm 87.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang