English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Báo cáo tuần từ ngày 23/7/2021 đến ngày 29/7/2021
Số ký hiệu văn bản 86/BC-VP
Ngày ban hành 03/08/2021
Ngày hiệu lực 03/08/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo tuần từ ngày 23/7/2021 đến ngày 29/7/2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Báo cáo thống kê
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Tâm
Tài liệu đính kèm 86.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang