English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
Số ký hiệu văn bản 51/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 11/01/2019
Ngày hiệu lực 11/01/2019
Trích yếu nội dung Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm 51-QD-BTTTT.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang