English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
1
Ngày bắt đầu: 11/08/2022
Ngày kết thúc: 11/09/2022
Lượt xem:2
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 2 Phan Đình Phùng, phường 2, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 02943 865 714

2
Ngày bắt đầu: 10/08/2022
Ngày kết thúc: 10/09/2022
Lượt xem:8
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: Số 1, đường 19/5, khóm 2, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

3
Ngày bắt đầu: 05/08/2022
Ngày kết thúc: 05/09/2022
Lượt xem:16
Trích yếu:

 Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 151 Nguyễn Đáng, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: sgtvt@travinh.gov.vn

- Điện thoại 0294.3840356.

4
Ngày bắt đầu: 05/08/2022
Ngày kết thúc: 05/09/2022
Lượt xem:14
Trích yếu:

 Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

 - Địa chỉ: số 04, Lê Thánh Tôn, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 0294.3862972

- Email: stp@travinh.gov.vn

5
Ngày bắt đầu: 04/08/2022
Ngày kết thúc: 04/09/2022
Lượt xem:20
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Phát triển nông thôn)

- Địa chỉ: Số 109, đường Phạm Ngũ Lão, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

6
Ngày bắt đầu: 18/07/2022
Ngày kết thúc: 18/08/2022
Lượt xem:108
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Ông Đinh Quốc Cường Phó Trưởng ban Quản lý di tích.

- Email: cuongjdvhtttvbl@gmail.com hoặc zalo 0909555900

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1
Ngày bắt đầu: 14/07/2022
Ngày kết thúc: 14/08/2022
Lượt xem:106
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh

- Hộp thư điện tử: phongqlnsxdtv@gmail.com

2
Ngày bắt đầu: 12/07/2022
Ngày kết thúc: 12/08/2022
Lượt xem:120
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: Số 1, đường 19/5, khóm 2, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 02943.855.892

3
Ngày bắt đầu: 21/06/2022
Ngày kết thúc: 29/06/2022
Lượt xem:126
Trích yếu:

Lấy ý kiến dự thảo quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 89, đường Lê Lợi, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 0294.3866300

4
Ngày bắt đầu: 15/06/2022
Ngày kết thúc: 15/07/2022
Lượt xem:148
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh,

- Địa chỉ: số 16 đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Email: vtphong.sonv@traVinh.gov.vn

- Điện thoại: 0294.3853044.

5
Ngày bắt đầu: 14/06/2022
Ngày kết thúc: 14/07/2022
Lượt xem:134
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 478A đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại:  0294. 3860.979

6
Ngày bắt đầu: 08/06/2022
Ngày kết thúc: 08/07/2022
Lượt xem:152
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh)

- Địa chỉ: Số 109, đường Phạm Ngũ Lão, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 02943841556

- Email: vanphongdieuphoitv@gmail.com

7
Ngày bắt đầu: 06/06/2022
Ngày kết thúc: 06/07/2022
Lượt xem:140
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 38, đường Nguyễn Thái Học, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh 

- Điện thoại: 0294.3862.369

8
Ngày bắt đầu: 26/05/2022
Ngày kết thúc: 09/06/2022
Lượt xem:194
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 15 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi địa chỉ mail: congthongtindientutv@gmail.com

9
Ngày bắt đầu: 20/05/2022
Ngày kết thúc: 20/06/2022
Lượt xem:184
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 109, đường Phạm Ngũ Lão, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Số điện thoại: (02943) 851.917

10
Ngày bắt đầu: 12/05/2022
Ngày kết thúc: 12/06/2022
Lượt xem:205
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 89, đường Lê Lợi, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 0294.3866300

11
Ngày bắt đầu: 06/05/2022
Ngày kết thúc: 20/05/2022
Lượt xem:136
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 15 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi địa chỉ mail: congthongtindientutv@gmail.com

12
Ngày bắt đầu: 04/05/2022
Ngày kết thúc: 04/06/2022
Lượt xem:162
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Công thương tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 2 đường Lý Tự Trọng, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 0294 3852594

13
Ngày bắt đầu: 04/05/2022
Ngày kết thúc: 04/06/2022
Lượt xem:160
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 89, đường Lê Lợi, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 0294.3866300

14
Ngày bắt đầu: 04/05/2022
Ngày kết thúc: 17/05/2022
Lượt xem:186
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 10 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Hội đồng Thi đua- Khen thưởng (Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh)

- Địa chỉ: 52A, Lê Lợi, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh

15
Ngày bắt đầu: 28/04/2022
Ngày kết thúc: 28/05/2022
Lượt xem:148
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 06 Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: stttt@travinh.gov.vn

- Điện thoại 0294.3850856.

16
Ngày bắt đầu: 15/04/2022
Ngày kết thúc: 10/05/2022
Lượt xem:520
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: đến hết ngày 10 tháng 5 năm 2022

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Ủy ban nhân tỉnh Trà Vinh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh)

- Địa chỉ: số 89 Lê Lợi, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

17
Ngày bắt đầu: 13/04/2022
Ngày kết thúc: 13/05/2022
Lượt xem:168
Trích yếu:

 Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh (Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp)

 - Địa chỉ: số 04, Lê Thánh Tôn, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 0294.3866121

- Email: stp@travinh.gov.vn

18
Ngày bắt đầu: 30/03/2022
Ngày kết thúc: 29/04/2022
Lượt xem:170
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 16, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: vtphong.sonv@traVinh.gov.vn

- Số điện thoại: 0294.3853044

19
Ngày bắt đầu: 30/03/2022
Ngày kết thúc: 29/04/2022
Lượt xem:168
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 38, đường Nguyễn Thái Học, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh

 - Điện thoại: 0294.3862.369

20
Ngày bắt đầu: 28/03/2022
Ngày kết thúc: 27/04/2022
Lượt xem:158
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 478A đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại:  02943.840.280

21
Ngày bắt đầu: 22/03/2022
Ngày kết thúc: 21/04/2022
Lượt xem:153
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: phòng Tham mưu Công an tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 29, Võ Nguyên Giáp, khóm 6, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: doiphapchepv11tv@gmail.com

- Số điện thoại: 0693.729061

22
Ngày bắt đầu: 22/03/2022
Ngày kết thúc: 21/04/2022
Lượt xem:172
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 2 Phan Đình Phùng, phường 2, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 02943 866 212

- Email: vpbcdgiamngheo@gmail.com.

23
Ngày bắt đầu: 21/03/2022
Ngày kết thúc: 21/04/2022
Lượt xem:152
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 3, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: travinhstc@gmail.com 

- Điện thoại: 0294.3863164

24
Ngày bắt đầu: 17/03/2022
Ngày kết thúc: 16/04/2022
Lượt xem:170
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh 

- Địa chỉ: số 10, đường 19/5, khóm 2, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 02943.852.455

- Email: bdt@travinh.gov.vn

25
Ngày bắt đầu: 17/03/2022
Ngày kết thúc: 16/04/2022
Lượt xem:164
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y)

- Địa chỉ: Số 109, đường Phạm Ngũ Lão, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

26
Ngày bắt đầu: 15/03/2022
Ngày kết thúc: 15/04/2022
Lượt xem:158
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 478A đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại:  02943.840.280

27
Ngày bắt đầu: 15/03/2022
Ngày kết thúc: 15/04/2022
Lượt xem:158
Trích yếu:

 - Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 16, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Số điện thoại: 02943.852612

28
Ngày bắt đầu: 14/03/2022
Ngày kết thúc: 14/04/2022
Lượt xem:158
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Y tế  tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 16A, đường Nguyễn Thái Học, phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 0294.3862399

 

29
Ngày bắt đầu: 11/03/2022
Ngày kết thúc: 11/04/2022
Lượt xem:144
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 2 Phan Đình Phùng, phường 2, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 0294.3862364 hoặc 0908166466

- Email: sldtbxhtv@gmail.com

30
Ngày bắt đầu: 07/03/2022
Ngày kết thúc: 06/04/2022
Lượt xem:144
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 3, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: vanphongtravinh@gmail.com.

- Điện thoại: 0294.3862.457 

31
Ngày bắt đầu: 02/03/2022
Ngày kết thúc: 02/04/2022
Lượt xem:162
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 478A đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại:  02943.840.280

32
Ngày bắt đầu: 02/03/2022
Ngày kết thúc: 02/04/2022
Lượt xem:160
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh 

- Hệ thống iOffice

- Địa chỉ: số 14, đường 19 tháng 5, khóm 2, phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

- Email: phongkhtc@sgdtravinh.edu.vn

33
Ngày bắt đầu: 28/02/2022
Ngày kết thúc: 30/03/2022
Lượt xem:160
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 478A đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại:  02943.840.280

34
Ngày bắt đầu: 24/02/2022
Ngày kết thúc: 26/03/2022
Lượt xem:168
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh 

- Hệ thống iOffice

- Địa chỉ: số 14, đường 19 tháng 5, khóm 2, phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

- Email: phongkhtc@sgdtravinh.edu.vn

35
Ngày bắt đầu: 24/02/2022
Ngày kết thúc: 26/03/2022
Lượt xem:138
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh 

- Địa chỉ: số 10, đường 19/5, khóm 2, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 02943.865.196

- Email: bdt@travinh.gov.vn

36
Ngày bắt đầu: 23/02/2022
Ngày kết thúc: 25/03/2022
Lượt xem:160
Trích yếu:

 Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 38, đường Nguyễn Thái Học, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh 

- Email: skhcn-travinh@chinhphu.vn 

- Điện thoại: 0294.3862.369

37
Ngày bắt đầu: 22/02/2022
Ngày kết thúc: 24/03/2022
Lượt xem:154
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Công thương tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 2 đường Lý Tự Trọng, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 0294 3852594

38
Ngày bắt đầu: 22/02/2022
Ngày kết thúc: 24/03/2022
Lượt xem:166
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 478A đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại:  0294. 3860.979

39
Ngày bắt đầu: 21/02/2022
Ngày kết thúc: 23/03/2022
Lượt xem:162
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 3, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: travinhstc@gmail.com 

- Điện thoại: 0294.3863164

40
Ngày bắt đầu: 21/02/2022
Ngày kết thúc: 23/03/2022
Lượt xem:153
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Văn phòng Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh 

- Địa chỉ: số 10, đường 19/5, khóm 2, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 02943.852478

41
Ngày bắt đầu: 16/02/2022
Ngày kết thúc: 18/03/2022
Lượt xem:154
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 14, đường 19 tháng 5, khóm 2, phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

- Email: phongkhtc@sgdtravinh.edu.vn

42
Ngày bắt đầu: 26/01/2022
Ngày kết thúc: 08/02/2022
Lượt xem:172
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 10 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Hội đồng Thi đua- Khen thưởng (Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 52A, Lê Lợi, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh

43
Ngày bắt đầu: 25/01/2022
Ngày kết thúc: 25/02/2022
Lượt xem:184
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

- Email: stp@travinh.gov.vn

- Điện thoại: 0294.3862972

44
Ngày bắt đầu: 24/01/2022
Ngày kết thúc: 24/02/2022
Lượt xem:154
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh

- Email: phongqlnsxdtv@gmail.com

45
Ngày bắt đầu: 19/01/2022
Ngày kết thúc: 19/02/2022
Lượt xem:168
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

- Email: xuctiendaututv@gmail.com

- Điện thoại: 0294.3753.839

46
Ngày bắt đầu: 11/01/2022
Ngày kết thúc: 11/02/2022
Lượt xem:182
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 109 Phạm Ngũ Lão, Phường 1, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

- Email: snnptnt@travinh.gov.vn

- Điện thoại: 0294.3840.301

47
Ngày bắt đầu: 10/12/2021
Ngày kết thúc: 10/01/2022
Lượt xem:160
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh 

- Địa chỉ: Số 7, đường Phan Châu Trinh, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ thư điện tử: sovanhoa95@gmail.com

48
Ngày bắt đầu: 29/11/2021
Ngày kết thúc: 29/12/2021
Lượt xem:148
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh

 - Địa chỉ: số 14, đường 19/5, khóm 2, phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

49
Ngày bắt đầu: 15/11/2021
Ngày kết thúc: 15/12/2021
Lượt xem:164
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 478A đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại:  02943.840485

50
Ngày bắt đầu: 10/11/2021
Ngày kết thúc: 10/12/2021
Lượt xem:150
Trích yếu:

 - Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 52A, đường Lê Lợi, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Số điện thoại: 02943.852612

12345
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 480
  • Hôm nay: 28259
  • Trong tuần: 332,577
  • Tất cả: 32,307,979

Chung nhan Tin Nhiem Mang