Lượt xem: 3325

Thủ tướng Ban hành Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Ngày 16/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2117/QĐ-TTg Ban hành Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Theo đó, Danh mục 37 công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong 04 lĩnh vực bao gồm:

1. Lĩnh vực công nghệ số danh mục công nghệ ưu tiên gồm: Trí tuệ nhân tạo; internet vạn vật; công nghệ phân tích dữ liệu lớn; công nghệ chuỗi khối; điện toán đám mây; điện toán lượng tử; công nghệ mạng thế hệ sau; thực tại ảo, thực tại tăng cường, thực tại trộn; công nghệ an ninh mạng thông minh, tự khắc phục và thích ứng; bản sao số; công nghệ mô phỏng nhà máy sản xuất; nông nghiệp chính xác.

2. Lĩnh vực vật lý các nội dung ưu tiên là: Robot tự hành, robot cộng tác, phương tiện bay không người lái, phương tiện tự hành dưới nước; in 3D tiên tiến; công nghệ chế tạo vật liệu nano; công nghệ chế tạo vật liệu chức năng; công nghệ thiết kế, chế tạo vệ tinh nhỏ và siêu nhỏ; công nghệ ánh sáng và quang tử.

3. Lĩnh vực công nghệ sinh học gồm các nội dung: Sinh học tổng hợp; công nghệ thần kinh; tế bào gốc; công nghệ enzyme; tin sinh học; chip sinh học và cảm biến sinh học; y học tái tạo và kỹ thuật tạo mô; công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới.

4. Lĩnh vực năng lượng và môi trường có những nội dung ưu tiên: Công nghệ chế tạo pin nhiên liệu; công nghệ tổng hợp nhiên liệu sinh học tiên tiến; năng lượng hydrogen; quang điện; công nghệ lưu trữ năng lượng tiên tiến; công nghệ tiên tiến trong thăm dò, thu hồi dầu và khí; thu thập và lưu trữ các bon; năng lượng vi mô; công nghệ tua bin gió tiên tiến; công nghệ năng lượng địa nhiệt, năng lượng đại dương và năng lượng sóng; lưới diện thông minh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức liên quan căn cứ quyết định này và các quy định khác của pháp luật liên quan để định hướng, ưu tiên bố trí nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2117/QĐ-TTg tại đây: https://skhcn.travinh.gov.vn/1441/38700/70864/625080/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-so-2117-qd-ttg-ngay-16-12-2021-cua-thu-tuong-chinh-phu-ban-hanh-danh-muc-cong-nghe-uu

Nguyễn Thị Tho


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 17
  • Trong tuần: 41,881
  • Tất cả: 3,575,262