Lượt xem: 987

09/2023 Tên nhiệm vụ “Ứng dụng quy trình nuôi tôm càng xanh (Macrobrachim Rosenbergii) toàn đực trong ao đất tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh”

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ.

Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: KS.Lê Văn Quí

Cá nhân tham gia: KS.Lê Văn Quí; ThS.Trần Thị Tuyết Linh; CN.Lưu Thị Bích Liên; KS.Lê Thị Ngọc Loan; ThS.Huỳnh Vân An; KS.Nguyễn Thanh Tuấn; KS.Lê Ngọc Yến Nhi; KS.Đỗ Thị Kim Giàu.

Mục tiêu nhiệm vụ

          Xây dựng thành công quy trình nuôi tôm càng xanh toàn đực trong ao đất.

Kết quả thực hiện:

          - Khảo sát chọn hộ tham gia xây dựng mô hình.

          - Tổ chức tập huấn quy trình nuôi tôm càng xanh toàn đực.

          - Xây dựng 08 mô hình nuôi nuôi tôm càng xanh toàn đực.

          - Đánh giá hiệu quả kinh tế của các mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực nuôi trong ao đất của 08 mô hình nuôi.

          - Tổ chức Hội thảo đánh giá mô hình, phổ biến kết quả.

Thời gian bắt đầu bắt đầu và thời gian kết thúc: Từ tháng 10/2021 đến tháng 10/2022.

Kinh phí thực hiện: 587.185.100 đồng./.

 

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 88
  • Hôm nay: 992
  • Trong tuần: 30,784
  • Tất cả: 4,027,467