Lượt xem: 2584

Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành do Sở KH&CN quản lý (tính đến hết tháng 11/2021)

TT

Mã số

Tên nhiệm vụ

Thời gian thực hiện

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Tổ chức chủ trì

Ghi chú

I

Lĩnh vực khoa học nông nghiệp

1

NTMN.NN.TW.03-2017

Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và xây dựng mô hình nhân giống và trồng cam sành không hạt chất lượng cao tại Trà Vinh

9/2017 - 8/2020, gia hạn đến tháng 8/2021, gia hạn lần 2 đến hết tháng 02/2022

ThS. Trương Văn Thương

Trung tâm Khuyến nông

Cấp quốc gia

2

CT.NN.01-2018

Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi vỗ thành thục và hoàn thiện kỹ thuật sản xuất giống tôm đất (Metapenaeus ensis De Haan 1844) từ nguồn bố mẹ tự nhiên trong các ao/đầm/ruộng tại tỉnh Trà Vinh

9/2018-3/2021, gia hạn đến tháng 12/2021

TS. Lê Văn Chí

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III

Cấp tỉnh

3

NTMN.NN.ĐP.01-2019

Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và xây dựng mô hình nuôi dê lai (Boer x Bách Thảo) tại tỉnh Trà Vinh

6/2019-6/2021, gia hạn đến 6/2022

TS. Lý Thị Thu Lan

Viện Phát triển nguồn lực – Trường Đại học Trà Vinh

Cấp quốc gia

4

CT.NN.02-2019

Tuyển chọn và xây dựng quy trình canh tác một số giống tre, trúc, tầm vông làm nguyên liệu phục vụ sản xuất tiểu thủ công nghiệp tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

8/2019-8/2022

ThS. Phạm Văn Bốn

Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Nam bộ

Cấp tỉnh

5

CT.NN.03-2019

Tuyển chọn và trồng thử nghiệm một số loài cây lâm nghiệp trên vùng đất Phi lao chết tại xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

8/2019-8/2024

ThS. Hoàng Văn Thơi

Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam bộ

Cấp tỉnh

6

CT.NN.10-2019

Cải thiện khả năng sinh sản của bò lai hướng thịt tại tỉnh Trà Vinh.

12/2019-12/2021

TS. Phạm Văn Quyến

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn

Cấp tỉnh

7

CT.NN.01-2020

Phục tráng và bảo tồn một số giống lúa, giống nếp đặc trưng ở tỉnh Trà Vinh

02/2020-02/2024

TS. Trịnh Ngọc Ái

Trường Đại học Trà Vinh

Cấp tỉnh

8

CS. NN.05-2020

Xây dựng mô hình trồng dưa lưới theo hướng an toàn trong nhà màng sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tại tỉnh Trà Vinh

21/7/2020 - 20/01/2022

KS. Lê Thị Ngọc Loan

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ tỉnh Trà Vinh

Cấp cơ sở

9

CS. NN.06-2020

Chọn giống đậu phộng trồng trên đất giồng cát cho năng suất tại tỉnh Trà Vinh

21/7/2020 - 20/01/2022

ThS. Huỳnh Vân An

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ tỉnh Trà Vinh

Cấp cơ sở

10

CS. NN.07-2020

Sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học phục vụ nuôi tôm tại tỉnh Trà Vinh

21/7/2020 - 20/7/2022

KS. Lưu Thị Bích Liên

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ tỉnh Trà Vinh

Cấp cơ sở

11

CT.NN.10-2020

Hoàn thiện và chuyển giao quy trình sản xuất phân hữu cơ có bổ sung vi sinh vật có ích tại tỉnh Trà Vinh

29/12/2020-28/12/2023

TS. Nguyễn Phương Thúy

Trường Đại học Trà Vinh

Cấp tỉnh

12

CT.NN.01-2021

Xây dựng quy trình canh tác đậu phộng bền vững tại tỉnh Trà Vinh

23/02/2021-22/02/2024

ThS. Nguyễn Thị Khánh Trân

Viện Nghiên cứu Nông nghiệp công nghệ cao Đồng Bằng Sông Cửu Long

Cấp tỉnh

13

CS.KT.03-2021

Nghiên cứu xây dựng quy trình chế biến và bảo quản sản phẩm kem dừa sáp đóng hộp tại tỉnh Trà Vinh

03/6/2021 - 02/02/2023

KS. Đỗ Thị Kim Giàu

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN

Cấp cơ sở

14

CS.NN.04-2021

Xây dựng mô hình sản xuất lươn giống (Monopterus albus) bằng phương pháp bán nhân tạo tại tỉnh Trà Vinh

03/6/2021 - 02/12/2022

KS. Nguyễn Bình Nguyên

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN

Cấp cơ sở

15

CT.NN.05-2021

Xây dựng các tổ hợp lai hướng thịt giữa bò Wagyu với bò cái F1 tại tỉnh Trà Vinh

10/8/2021 - 09/8/2024

ThS. Hoàng Thị Ngân

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn

Cấp tỉnh

16

CT.NN.06-2021

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống, trồng cây Nưa (Amorphophallus sp.) tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

27/8/2021 - 26/8/2023

ThS. Phạm Thị Mận

Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Nam Bộ

Cấp tỉnh

17

CT.KT.07-2021

Nghiên cứu chế tạo chế phẩm nano chitosan/salicylic có tác dụng kháng bệnh trên một số cây trồng chủ lực của tỉnh Trà Vinh theo hướng sản xuất nông sản an toàn bền vững

04/10/2021 - 03/10/2023

ThS. Lê Nghiêm Anh Tuấn

Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng

Cấp tỉnh

18

CT.NN.08-2021

Chọn lọc nâng cao năng suất trứng gà Ác gắn với xây dựng chuỗi giá trị tại tỉnh Trà Vinh

11/11/2021 - 10/11/2024

TS. Lê Thanh Phương

Công ty TNHH MTV Giống Gia Cầm Vietswan

Cấp tỉnh

19

CT.NN.08-2021

Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng khẩu phần và chế biến nguồn thức ăn tại chỗ cho bò thịt tại tỉnh Trà Vinh

19/11/2021 - 18/11/2023

PGS.TS. Hồ Thanh Thâm

Trường Đại học Cần Thơ

Cấp tỉnh

II

Lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ

1

NTMN.KT.TW.04-2017

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình chế biến chả cá chất lượng cao từ nguồn cá tạp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

12/2017 - 02/2020, gia hạn đến tháng 9/2021, gia hạn lần 2 đến hết 02/2022

KS. Lê Trọng Thủy

Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Định An Trà Vinh

Cấp quốc gia

2

CT.KT.11-2019

Xây dựng quy trình xử lý nước và chất thải từ ao nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh bằng phương pháp sinh học tại tỉnh Trà Vinh

12/2019-6/2021, gia hạn đến tháng 12/2021

ThS. Nguyễn Phú Bảo

Viện Nhiệt đới Môi trường

Cấp tỉnh

3

CT.KT.04-2020

Xây dựng quy trình sản xuất dầu dừa gấc và kem dưỡng da gấc sử dụng nguồn nguyên liệu tại tỉnh Trà Vinh

3/2020-3/2021, gia hạn đến tháng 02/2022

CN. Nguyễn Thanh Trường

Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất mỹ phẩm Yêu da - Chi nhánh Trà Vinh

Cấp tỉnh

III

Lĩnh vực khoa học y dược

1

CT.YD.09-2020

Nghiên cứu tình hình nhiễm virus viêm gan B và C ở người dân từ 15 đến 65 tuổi tại tỉnh Trà Vinh

01/12/2020-31/5/2022

ThS.BS. Huỳnh Thị Hồng Nhung

Trường Đại học Trà Vinh

Cấp tỉnh

2

CT.YD.02-2021

Nghiên cứu đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc nam và xây dựng mô hình vườn thuốc nam bản địa tại tỉnh Trà Vinh

22/3/2021-21/9/2022

TS. Bùi Đình Thạch

Viện Sinh học Nhiệt đới

Cấp tỉnh

IV

Lĩnh vực khoa học tự nhiên

1

CT.TN.03-2020

Đánh giá, dự báo chế độ dòng chảy (lưu lượng, mực nước, chất lượng nước) và diễn biến bồi xói tuyến sông Cổ Chiên và sông Hậu tỉnh Trà Vinh

02/2020-02/2023

PGS.TS. Trần Bá Hoằng

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

Cấp tỉnh

V

Lĩnh vực khoa học xã hội

1

CT.XH.08-2020

Giải pháp xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp nhằm đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025

01/12/2020-31/5/2022

TS. Vũ Minh Tâm

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh

Cấp tỉnh

2

CT.XH.11-2020

Nghiên cứu thúc đẩy phát triển kinh tế xanh tỉnh Trà Vinh

29/12/2020-28/11/2021, gia hạn đến 28/6/2022

TS. Nguyễn Thị Minh Hòa

Trường Đại học Lao động - Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Cấp tỉnh

VI

Lĩnh vực khoa học nhân văn

1

CT.NV.09-2019

Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào Thanh niên tỉnh Trà Vinh giai đoạn (1931 - 2017)

12/2019-6/2021, gia hạn đến tháng 01/2022

TS. Lâm Ngọc Rạng

Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh

Cấp tỉnh

Mai Tam Tài - phòng QLKH


Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 911
  • Trong tuần: 68,785
  • Tất cả: 3,648,246