Triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt và triển khai thực hiện Thông báo số 173-TB/TW ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-SCT ngày 22/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt và triển khai thực hiện Thông báo số 173-TB/TW ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

 

Tải nội dung Kế hoạch 72/KH-UBND

Tải nội dung Thông báo 173-TB/TW

Tải nội dung Chỉ thị 11-CT/TW

 

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 111
  • Trong tuần: 17,492
  • Tất cả: 2,386,227