Đảng ủy Sở Công Thương thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; việc tiếp nhận, xử lý đơn thư tiếp đảng viên và công dân.

Đảng bộ Sở Công Thương là tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh. Đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng ủy có 09 đồng chí, gồm Bí thư, 01 Phó Bí thư, 01 Ủy viên Thường vụ kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và 06 đảng ủy viên; Có 05 Chi bộ trực thuộc gồm 97 đảng viên, có 18 nữ; 03 Dân tộc Khmer, Hoa; Đoàn ủy có 05 Chi đoàn với 76 đoàn viên; có Công đoàn cơ sở gồm 04 công đoàn bộ phận với 117 đoàn viên công đoàn; Hội cựu chiến binh 08 đồng chí.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn bộ máy hành chính;  tháng 7/2018 Đảng ủy Sở Công Thương sáp nhập Chi bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN với Chi bộ Trung tâm Xúc tiến thương mại thành Chi bộ Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại, đến tháng 3/2019 Chi bộ Chi cục QLTT được tách ra trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp, hiện còn 02 Chi bộ trực thuộc với 50 đảng viên.

Song song với công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, Công tác kiểm tra, giám sát luôn được BCH Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra trong Đảng bộ Sở Công Thương coi trọng và quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện, qua đó góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cấp ủy, cơ quan, đơn vị, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Sở ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Hàng năm, Đảng ủy Sở chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên theo quy định. Thường xuyên tổ chức triển khai đến toàn thể đảng viên quán triệt thực hiện các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng như: Điều lệ Đảng, Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương, thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Quy định số 1195-QĐ/UBKTTW ngày 11/6/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương “Quy trình giải quyết khiếu nại, kỷ luật đảng đối với đảng viên”; Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương “về những điều Đảng viên không được làm”,… 

Để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; việc tiếp nhận, xử lý đơn thư tiếp đảng viên và công dân được chặt chẽ, chính xác, kịp thời và có hiệu quả hơn, góp phần thiết lập lại kỷ luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến nhiều mặt trong công tác Đảng. Đồng thời, thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát chủ động, thường xuyên và đồng bộ, tập trung kiểm tra, ngăn ngừa vi phạm với nhiều giải pháp hữu hiệu để phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm. Hằng năm, Đảng ủy tổ chức sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng để đánh giá, phát huy những kết quả đạt được, rút kinh nghiệm qua thực tiễn để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Giai đoạn 2018-2020, Đảng ủy, ủy ban kiểm tra đã tiến hành thực hiện 06 cuộc kiểm tra và 06 cuộc giám sát;  ngoài ra còn thực hiện kiểm tra tài chính đảng, việc thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với các chi bộ trực thuộc... qua đó, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm, xử lý nghiêm những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Nhờ đó, kỷ luật của Đảng, kỷ cương hành chính của Nhà nước được tăng cường, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, lòng tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, chính quyền tiếp tục được củng cố, tạo sự đồng thuận trong nội bộ cơ quan ngày càng cao.

Từ sự chuyển biến nhận thức, hành động của cấp ủy, chuyển biến nhận thức và hành động của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong công tác kiểm tra, giám sát, từ đó, tạo sức mạnh tổng hợp của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên công tác xây dựng Đảng ngày càng hoàn thiện đi vào chiều sâu, góp phần hoàn thành mục tiêu, Nghị quyết của Đảng bộ./.

Tin: Trần Thị Ngọc Hân – Thanh tra Sở Công Thương

 

 

Tin khác

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 9
  • Trong tuần: 17,390
  • Tất cả: 2,386,125