Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động điện lực

Ảnh: Trung tâm Điện lực Duyên Hải

Ngày 09/9/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 21/2020/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động điện lực. Thông tư gồm 04 Chương, 18 Điều quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động điện lực; thẩm quyền cấp và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực.

Theo Thông tư, trường hợp miễn trừ Giấp phép hoạt động điện lực bao gồm: Phát điện để tự sử dụng, không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác. Phát điện có công suất lắp đặt đến 1 MW để bán điện cho tổ chức, cá nhân khác. Kinh doanh điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo mua điện với công suất nhỏ hơn 50 kVA từ lưới điện phân phối để bán điện trực tiếp tới khách hàng sử dụng điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo. Điều độ hệ thống điện quốc gia và điều hành giao dịch thị trường điện lực.

Thông tư áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực trong các lĩnh vực: Tư vấn chuyên ngành điện lực, phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện và có hiệu lực từ ngày 26/10/2020. Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 và Thông tư số 15/2019/TT-BCT ngày 26/8/2019 của Bộ Công Thương hết hiệu lực từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Nay Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh phổ biến Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực biết để thực hiện (cập nhật nội dung Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương tại http: www.moit.gov.vn)./.

 

Tải Nội dung Thông tư tại đây:


Tin: Nguyễn Trường Vinh - Trung tâm Khuyến công và XTTM

 

 

 

Tin khác
1 2 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 463
  • Trong tuần: 15,101
  • Tất cả: 2,116,851