1421/SCT-QLCN V/v hướng dẫn cơ sở/doanh nghiệp xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương

1421/SCT-QLCN V/v hướng dẫn cơ sở/doanh nghiệp xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương

Căn cứ Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 13/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 của Bộ Công Thương, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Đính kèm).

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương. Sở Công Thương đề nghị Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện các nội dung sau:

1. Về nội dung và trách  nhiệm tổ chức tập huấn:
- Việc tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho người lao động sẽ do chủ cơ sở chịu trách nhiệm thực hiện.
- Nội dung tập huấn thực hiện theo quy định tại Quyết  định  số 1390/QĐ-BCT ngày 26/5/2020 của Bộ Công Thương.
- Mẫu Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thục phẩm theo mẫu 01 và mẫu 02, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 13/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 của Bộ Công Thương.
- Thời hạn Giấy xác nhận kiến thức an toàn thục phẩm là 03 năm.

2. Trường hợp chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không tự tổ chức tập huấn, xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho người lao động, Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn cơ sở làm đăng ký (bằng văn bản) đề nghị hỗ trợ tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho người lao động, để Sở Công Thương xây dựng kế hoạch hỗ trợ tổ chức tập huấn.

Công văn này thay thế nội dung Công văn số 915/SCT-QLCN ngày 19/6/2020 của Sở Công Thương về việc hướng dẫn cơ sở/doanh nghiệp xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương.

Sở Công Thương đề nghị lãnh đạo Phòng Kinh tế thị xã, thành phố; Phòng Kinh tế và hạ tầng các huyện quan tâm thực hiện./.

                                                                                                                                                                                                                                                                   Phó Giám đốc

                                                                                                                                                                                                                                                                           Đã ký

                                                                                                                                                                                                                                                                   Võ Minh Cầm

 

Tải nội dung Thông tư số 13/2020/TT-BCT tại đây

 

 

Tin khác
1 2 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 64
  • Trong tuần: 558
  • Tất cả: 2887784

kubet