Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến lĩnh vực Công Thương

Thông báo 50/TB-SCT ngày 07/4/2020 về việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến lĩnh vực Công Thương:

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19;

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Nhằm thực hiện có hiệu quả các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. Sở Công Thương Trà Vinh trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân một số nội dung sau:

1. Sở Công Thương sẽ tăng cường thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả các thủ tục hành chính trực tuyến lĩnh vực Công Thương trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (http://dichvucong.travinh.gov.vn). Bên cạnh đó, tiếp tục tiếp nhận, xử lý thủ tục Thông báo hoạt động khuyến mại đồng thời trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (http://dichvucong.gov.vn) và Cổng dịch vụ công của tỉnh (http://dichvucong.travinh.gov.vn).

2. Khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến thông qua các địa chỉ nêu trên, hạn chế việc nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện, giúp cho việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả, đồng thời, giảm các chi phí phát sinh cho tổ chức, cá nhân.

Trong quá trình thực hiện tra cứu thông tin, nộp hồ sơ trực tuyến, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản hồi qua Số điện thoại 0294.3826667 (gặp đồng chí Hoàng Nin hoặc đồng chí Mỹ Hạnh) hoặc địa chỉ email: bptntkq.scttv@gmail.com; lehoangnin@gmail.com để được tư vấn, hỗ trợ./. 

 

Tải nội dung Thông báo của Sở Công thương tại đây

 

 

Tin khác
1 2 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 45
  • Hôm nay: 106
  • Trong tuần: 26,166
  • Tất cả: 1,629,866